Hlavná strana


Fond na podporu umenia nenesie žiadnu zodpovednosť za úplnosť, správnosť a pravdivosť, ako ani za legalitu údajov uvedených v tejto časti webového portálu FPU. Všetky zverejnené informácie, v textovej, hypertextovej alebo obrazovej forme sú výlučnou zodpovednosťou prijímateľa finančných prostriedkov poskytnutých Fondom na podporu umenia, ktorý preberá zodpovednosť za zverejnené informácie súhlasom s podmienkami FPU a samotným zverejnením informácií na webovom portáli FPU.

V prípade zistenia, že boli prijímateľom finančnej podpory poskytnutej Fondom na podporu umenia zverejnené nevhodné alebo hanlivé informácie, ktoré sú v rozpore s pravidlami FPU, morálkou a etiketou, Fond na podporu umenia má právo takéto informácie okamžite odstrániť z tejto časti webového sídla. Nevhodný obsah zverejnených príspevkom môžete nahlásiť na e-mailovej adrese propagacia@fpu.sk.

Šľachtické panstvo spod Vihorlatu

Krátky opis
Výstavou Šľachtické panstvo spod Vihorlatu Zemplínske múzeum v Michalovciach chce predstaviť život a históriu na šľachtickom panstve spod Vihorlatu. Ide o panstvo ktoré sa nachádzalo v najvýchodnejšej časti Slovenska dnes na hraniciach Európskej únie a schengenského priestoru. Na tomto šľachtickom panstve dochádzalo k prelinu medzi východným byzantským a západným obradom. Boli tu vplyvy rozličných konfesionálnych a multietnických paradigiem.
Fotogaléria
Názov podujatia
Šľachtické panstvo spod Vihorlatu

Miesto konania / kraj
Michalovce / Michalovce

Termín konania
14.09.2023 - 30.11.2023

Popis projektu

Formou vedeckej výstavy múzeum zdokumentovalo historický vývoj šľachtického panstva spod Vihorlatu. Šľachtické panstvo spod Vihorlatu zahŕňa územie vyše 50 miest a obcí ktorých vývoj dokumentuje zložitosť vývoja v najvýchodnejšej časti Slovenska. Na príprave výstavy sme spolupracovali s odborníkmi z akademickej a vedeckej obce. Základom výstavy sú zbierkové predmety zo zbierkového fondu Zemplínskeho múzea v Michalovciach, ktoré 65 rokov dokumentuje vývoj najvýchodnejšej časti Slovenska.
Výstava je autorskou výstavou kurátorov múzea, ako výsledok ich vlastnej vedecko-výskumnej a zbierkotvornej činnosti.

Názov prímateľa
Zemplínske múzeum v Michalovciach

Celkový rozpočet:
4 460,00 €

Výška podpory:
3 000,00 €