Hlavná strana


Fond na podporu umenia nenesie žiadnu zodpovednosť za úplnosť, správnosť a pravdivosť, ako ani za legalitu údajov uvedených v tejto časti webového portálu FPU. Všetky zverejnené informácie, v textovej, hypertextovej alebo obrazovej forme sú výlučnou zodpovednosťou prijímateľa finančných prostriedkov poskytnutých Fondom na podporu umenia, ktorý preberá zodpovednosť za zverejnené informácie súhlasom s podmienkami FPU a samotným zverejnením informácií na webovom portáli FPU.

V prípade zistenia, že boli prijímateľom finančnej podpory poskytnutej Fondom na podporu umenia zverejnené nevhodné alebo hanlivé informácie, ktoré sú v rozpore s pravidlami FPU, morálkou a etiketou, Fond na podporu umenia má právo takéto informácie okamžite odstrániť z tejto časti webového sídla. Nevhodný obsah zverejnených príspevkom môžete nahlásiť na e-mailovej adrese propagacia@fpu.sk.

Jan Matýsek - 220 BPM

Krátky opis
Kurátorka výstavy: Natálie Drtinová Otvorenie výstavy: 13. 9. 2023 / 18.00 Trvanie výstavy: 14. 9.— 13. 10. 2023 Miesto: Šopa Gallery, Hlavná 40, Košice Otváracie hodiny: STR - PIA / 15.00 - 18.00, SO / 13.00 - 18.00
Fotogaléria
Názov podujatia
Jan Matýsek - 220 BPM

Miesto konania / kraj
Košice / Košice I,Košice II,Košice III,Košice IV

Termín konania
13.09.2023 - 13.10.2023

Popis projektu
220 bpm (beats per minute/úderov za minútu) je výstavný projekt Jana Matýska, ktorý podnecuje k zdolávaniu našich limitov, alebo skôr k poznaniu, že väčšina limitov je stanovená nami samými. Niektorí tvrdia, že existujú sily, ktoré tieto limity či hranice strážia. Či už sa jedná o nadprirodzené bytosti, alebo len normy arbitrárne nastavené spoločnosťou, hoci silno zaryté pod našou kožou, ich existencia je nepopierateľná. Výstava vytvorí sakrálny priestor na meditáciu, cielené uvoľnenie, prekročenie osobných hraníc a prekonanie tých strachov, ktoré je možné nazývať strážcami prahu.
Jan Matýsek (*1994) je umelec a scénograf. Vo svojej tvorbe sa venuje predovšetkým videoartu, ktorý často zasadzuje do pôsobivých inštalácií. Zaoberá sa témami ako je transhumanizmus, ekofeminizmus, queerness či telesnosť. Dlhodobo sa zaoberá motívom zmeneného stavu vedomia, ako napríklad v projekte Leviathan’s Wet Dream (2020), kde skúmal možnosti halucinácie spôsobenej intoxikovanou vodou alebo v nedávnom projekte Fuj Tajxl!! Strč prst skrz smrt, na ktorý projekt 220 bpm voľne nadväzuje.

Výstavy tejto galérie z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia.
Fond na podporu umenia je hlavným partnerom projektu.
Projekt ďalej podporilo Mesto Košice.


/EN
220 bpm (beats per minute) is the latest project made by Jan Matýsek. It invites the audience to overcome their limits, or rather to recognize that most these limits are self-imposed. Some argue that there are forces guarding these limits or thresholds. Whether these are supernatural beings or just norms arbitrarily set by society, albeit strongly entrenched under our skin, their existence is undeniable. The exhibition will create a sacred space for meditation, focused relaxation, transcending personal boundaries and overcoming those fears that one might label as guardians of the threshold.
Jan Matýsek (*1994) is an artist and scenographer. In his work, he mainly focuses on video art, which he often places in impressive installations. He deals with themes such as transhumanism, ecofeminism, queerness and corporeality. He has been exploring the topic of altered states of consciousness for a long time, for example in his project Leviathan's Wet Dream (2020), where he explored the possibility of hallucination caused by intoxicated water, or in his recent project Fuj Tajxl!! Stick Your Finger Through the Death, which the 220 bpm project loosely follows.

The exhibition project is supported using public funding by Slovak Arts Council.
Slovak Arts Council is the main partner of the project.
The project is also financially supported by City Košice.
Názov prímateľa
BIIIF

Celkový rozpočet:
40 373,00 €

Výška podpory:
28 000,00 €