Hlavná strana


Fond na podporu umenia nenesie žiadnu zodpovednosť za úplnosť, správnosť a pravdivosť, ako ani za legalitu údajov uvedených v tejto časti webového portálu FPU. Všetky zverejnené informácie, v textovej, hypertextovej alebo obrazovej forme sú výlučnou zodpovednosťou prijímateľa finančných prostriedkov poskytnutých Fondom na podporu umenia, ktorý preberá zodpovednosť za zverejnené informácie súhlasom s podmienkami FPU a samotným zverejnením informácií na webovom portáli FPU.

V prípade zistenia, že boli prijímateľom finančnej podpory poskytnutej Fondom na podporu umenia zverejnené nevhodné alebo hanlivé informácie, ktoré sú v rozpore s pravidlami FPU, morálkou a etiketou, Fond na podporu umenia má právo takéto informácie okamžite odstrániť z tejto časti webového sídla. Nevhodný obsah zverejnených príspevkom môžete nahlásiť na e-mailovej adrese propagacia@fpu.sk.

Knižnica ako rodinná destinácia

Krátky opis
Zámerom projektu je naďalej podporovať, motivovať a viesť k čítaniu deti, mládež a dospelých a vytvoriť, pre všetky vekové kategórie návštevníkov priestor, osobne sa stretnúť so súčasnými tvorcami literatúry a odborníkmi z rôznych oblastí kultúrneho, umeleckého a spoločenského života. Cez atraktívnu škálu podujatí v jednotlivých blokoch formovať vzťah nielen ku knihám, ale aj k pravidelným návštevám knižnice a budovaniu pozitívneho vzťahu ku knižnici a zmysluplnému tráveniu voľného času.
Fotogaléria
Názov podujatia
Život bez odpadu

Miesto konania / kraj
Trebišov / Trebišov

Termín konania
21.09.2023

Popis projektu

21.9.2023  o 9:00  a 11:00 v Zemplínskej knižnici v Trebišove interaktívne eko aktivity pre stredoškolákov s lektorkou s OZ Priatelia Zeme:

-        o problematike znečisťovania životného prostredia so zameraním na to, ako my môžeme prispieť k tomu, aby sme produkovali menej odpadov, aby vzniknuté odpady boli viac recyklované,

-         o triedenom zbere biologicky rozložiteľných kuchynských odpadov,

-         o domácom kompostovaní,

-         o tom, aké a koľko odpadkov na Slovensku produkujeme a čo s nimi robíme, tipy a triky ako predchádzať vzniku odpadkov,

      o živote bez zbytočných odpadkov ...Názov prímateľa
Zemplínska knižnica v Trebišove

Celkový rozpočet:
2 223,00 €

Výška podpory:
2 000,00 €