Hlavná strana


Fond na podporu umenia nenesie žiadnu zodpovednosť za úplnosť, správnosť a pravdivosť, ako ani za legalitu údajov uvedených v tejto časti webového portálu FPU. Všetky zverejnené informácie, v textovej, hypertextovej alebo obrazovej forme sú výlučnou zodpovednosťou prijímateľa finančných prostriedkov poskytnutých Fondom na podporu umenia, ktorý preberá zodpovednosť za zverejnené informácie súhlasom s podmienkami FPU a samotným zverejnením informácií na webovom portáli FPU.

V prípade zistenia, že boli prijímateľom finančnej podpory poskytnutej Fondom na podporu umenia zverejnené nevhodné alebo hanlivé informácie, ktoré sú v rozpore s pravidlami FPU, morálkou a etiketou, Fond na podporu umenia má právo takéto informácie okamžite odstrániť z tejto časti webového sídla. Nevhodný obsah zverejnených príspevkom môžete nahlásiť na e-mailovej adrese propagacia@fpu.sk.

Dožinky v Turej Lúke - Poďakovanie za úrodu

Krátky opis
Tradičná agrárna kultúra v myjavskom regióne sa dôsledkom technologického vývoja uchováva hlavne v latentnej forme. Jej prezentáciou sa snažíme o zachovanie nielen pracovných postupov, nástrojov a prístrojov ale aj obradov, zvykov a úkonov v živej forme aspoň počas dvojdňového podujatia. Podujatie svojím zameraním, prezentuje agrárnu kultúru myjavského regiónu.Predvádzajú sa tradičné poľnohospodárske postupy, náradia a prístroje, rovnako ako zvyky spojené so žatvou.
Fotogaléria
Názov podujatia
Dožinky v Turej Lúke - Poďakovanie za úrodu / ukážky tradičnej žatvy na kopaniciach

Miesto konania / kraj
Myjava / Myjava

Termín konania
12.08.2017 - 13.08.2017

Popis projektu

Dožinky v Turej Lúke si v rámci kultúrnych podujatí našli svoje postavenie  a  miesto v rámci kalendára kultúrnych podujatí organizovaných v meste Myjava.  Realizovaním tohto podujatia vedieme k zachovaniu tradícií pre budúce generácie. Cieľom už jubilejného 10 . ročníka podujatia je revitalizácia, prezentácia a udržanie tradičnej agrárnej kultúry každoročným realizovaním podujatia Dožinky v Turej Lúke, ktoré zároveň vedie k zachovávaniu tradícií aj pre budúce generácie. Podujatie propaguje tradičné poľnohospodárstvo Myjavska prostredníctvom ukážok poľnohospodárskych prác z rôznych období (kosenie, viazanie, mlátenie), nástrojov (kosy, kosáky, hrable, vidly), prístrojov (mláťačka) a zvykov (dožinkový veniec, sprievod, tradičné pohostenie na poli – zájedek, pohostenie – oldomáš a poďakovanie za žatvu v Chráme Božom), prezentujeme zážitkovou formou už takmer zaniknutú tradičnú agrárnu kultúru. Žatevné práce sa prezentujú v Padelkoch - areály, ktorý je na to špeciálne vybudovaný a v jeho centre sa nachádza obilné pole. Prostredníctvom školy kosenia a súťaže v kosení si môžu vyskúšať aj návštevníci samotné kosenie obilia, jeho následné hrsťovanie, viazanie a ukladanie do krížov. Prostredníctvom ich vlastnej skúsenosti prebúdzame u nich záujem o pôvodnú agrárnu kultúru. Dožinkovým sprievodom sa podujatie presúva do Gazdovského dvora (rekonštruované hospodárske obydlie z prelomu 19. A 20. storočia). Tu prezentujeme návštevníkom dožinkové obrady a zvyky akými je odovzdávanie venca, hádzanie prvého snopu, oldomáš spojený s tradičným pohostením a školou tanečných hier pre verejnosť. Dožinky v Turej Lúke sú každoročne ukončené nedeľňajšími službami Božími v Evanjelickom a. v. chráme Božom v Turej Lúke poďakovaním za žatvu a požehnaním novej úrody, čím poskytuje návštevníkom komplexný pohľad na miestne zvyky. Dôležitou súčasťou podujatia je i prezentácia folklórnych kolektívov, nielen z myjavského, ale i z iných slovenských regiónov, či zo zahraničia. 


Názov prímateľa
Rozvoj cestovného ruchu Myjavských kopaníc, n.o.

Celkový rozpočet:
6 350,00 €

Výška podpory:
3 000,00 €