Hlavná strana


Fond na podporu umenia nenesie žiadnu zodpovednosť za úplnosť, správnosť a pravdivosť, ako ani za legalitu údajov uvedených v tejto časti webového portálu FPU. Všetky zverejnené informácie, v textovej, hypertextovej alebo obrazovej forme sú výlučnou zodpovednosťou prijímateľa finančných prostriedkov poskytnutých Fondom na podporu umenia, ktorý preberá zodpovednosť za zverejnené informácie súhlasom s podmienkami FPU a samotným zverejnením informácií na webovom portáli FPU.

V prípade zistenia, že boli prijímateľom finančnej podpory poskytnutej Fondom na podporu umenia zverejnené nevhodné alebo hanlivé informácie, ktoré sú v rozpore s pravidlami FPU, morálkou a etiketou, Fond na podporu umenia má právo takéto informácie okamžite odstrániť z tejto časti webového sídla. Nevhodný obsah zverejnených príspevkom môžete nahlásiť na e-mailovej adrese propagacia@fpu.sk.

Landmarks

Krátky opis
tektonika – vedecká geologická disciplína o deformitách zemského povrchu, ale aj vnútorná výstavba umeleckého diela či textu Výstava Michaely Šuranskej, vizuálnej umelkyne najmladšej generácie, predstavuje aktuálne diela z dlhodobého autorského výskumu, v ktorom programovo integruje do rozšíreného poľa maľby intermediálne postupy.
Fotogaléria
Názov podujatia
TEKTONIKÁ

Miesto konania / kraj
Spišský Hrhov / Levoča

Termín konania
09.09.2023 - 15.10.2023

Popis projektu

tektonika – vedecká geologická disciplína o deformitách zemského povrchu, ale aj vnútorná

výstavba umeleckého diela či textu


Výstava vizuálnej umelkyne najmladšej generácie predstavuje aktuálne diela z dlhodobého

autorského výskumu, v ktorom programovo integruje do rozšíreného poľa maľby

intermediálne postupy. Charakteristická práca s prírodnými zemitými materiálmi

a apropriovanými textúrami je dôsledkom záujmu o analytický vizuálny prepis vonkajšieho

priestoru do umeleckých diel. Vlastný pohyb autorky v prírodných systémoch má povahu

terénneho až archeologického zberu materiálov, ktoré umožňujú vizuálne prepisy vrstiev do

foriem, ktoré nevnímame ako maliarske plochy, ale ako otvorené site-specific prostredia -

tektoniká. V priznaní priestorových štruktúr celtovín, textilov, zemín vytvára aktualizované

obsahové sedimenty, medzipriestory pôvodného a syntetizovaného ekosystému. Takto

komponovaný objekt má potenciál nie len kultúrneho, ale aj kultového artefaktu. Individuálne

prostredia zjednotené v inštalačnej komunikácii pretvárajú white-cube priestor na novú

antropologickú formu krajiny, novú pamäť miesta a jeho transformácie.

Výstava bude otvorená vernisážou v sobotu 9. septembra 2023 o 18.hod v priestore EQO

Sp. Hrhov.


Podujatie je pokračovaním dramaturgickej koncepcie reflektujúcej 30 rokov samostatnej

slovenskej spoločnosti. Ústredným motívom kyvadla (pendulum), ktorý vyjadruje pohyb

medzi pólmi, tematizuje stav verejného diškurzu, opakujúcu sa polarizáciu sociálnych,

kultúrnych či politických vzorcov. Daná výstava sa venujú vybraným formám dichotómie –

prírodne vs. syntetizujúce. V línií kritickej teórie a inštitucionálnej fragmentácie sú

navrhované formáty otvorené a hybridné.


Výstavu formou štipendia z verejných zdrojov formou štipendia podporil Fond na podporu umenia.


Michaela Šuranská (*1993) je absolventkou doktorandského štúdia na Fakulte výtvarných

umení Akadémie umení v Banskej Bystrici (školiteľ doc. Mgr. art. Ján Triaška, ArtD.). Je

spoluzakladateľkou organizácie UM, n.o. & Rozkvet Gallery v Banskej Bystrici a autorkou

projektu Kláštor Opening. V tvorbe sa venuje expandovanému poľu maľby, jej priestorovému

potenciálu a výskumným možnostiam. Participovala na domácich a zahraničných

individuálnych a kolektívnych výstavách. Je finalistkou ceny Strabag Art Award 2022 a Maľba

roka Nadácie VUB 2023.

Názov prímateľa
Michaela Šuranská

Celkový rozpočet:
0,00 €

Výška podpory:
3 480,00 €