Hlavná strana


Fond na podporu umenia nenesie žiadnu zodpovednosť za úplnosť, správnosť a pravdivosť, ako ani za legalitu údajov uvedených v tejto časti webového portálu FPU. Všetky zverejnené informácie, v textovej, hypertextovej alebo obrazovej forme sú výlučnou zodpovednosťou prijímateľa finančných prostriedkov poskytnutých Fondom na podporu umenia, ktorý preberá zodpovednosť za zverejnené informácie súhlasom s podmienkami FPU a samotným zverejnením informácií na webovom portáli FPU.

V prípade zistenia, že boli prijímateľom finančnej podpory poskytnutej Fondom na podporu umenia zverejnené nevhodné alebo hanlivé informácie, ktoré sú v rozpore s pravidlami FPU, morálkou a etiketou, Fond na podporu umenia má právo takéto informácie okamžite odstrániť z tejto časti webového sídla. Nevhodný obsah zverejnených príspevkom môžete nahlásiť na e-mailovej adrese propagacia@fpu.sk.

Kultúrno-osvetové aktivity v okrese Veľký Krtíš

Krátky opis
tvorivé dielne pre výtvarníkov
Fotogaléria
Názov podujatia
Kubániho plenér

Miesto konania / kraj
Dolné Strháre / Veľký Krtíš

Termín konania
09.09.2023

Popis projektu

Zámerom tvorivej dielne pre výtvarníkov je praktické zvládnutie klasickej techniky krajinomaľby v plenéri. Miesto konania podujatia - obec Dolné Strháre je rodiskom známeho maliara regiónu Ľudovíta Kubániho, na ktorého výtvarné tradície sa snažíme nadviazať. Účastníci pod vedením odborného lektora nadobudnú teoretické vedomosti a praktické zručnosti.

Názov prímateľa
Hontiansko-ipeľské osvetové stredisko

Celkový rozpočet:
14 400,00 €

Výška podpory:
10 000,00 €