Hlavná strana


Fond na podporu umenia nenesie žiadnu zodpovednosť za úplnosť, správnosť a pravdivosť, ako ani za legalitu údajov uvedených v tejto časti webového portálu FPU. Všetky zverejnené informácie, v textovej, hypertextovej alebo obrazovej forme sú výlučnou zodpovednosťou prijímateľa finančných prostriedkov poskytnutých Fondom na podporu umenia, ktorý preberá zodpovednosť za zverejnené informácie súhlasom s podmienkami FPU a samotným zverejnením informácií na webovom portáli FPU.

V prípade zistenia, že boli prijímateľom finančnej podpory poskytnutej Fondom na podporu umenia zverejnené nevhodné alebo hanlivé informácie, ktoré sú v rozpore s pravidlami FPU, morálkou a etiketou, Fond na podporu umenia má právo takéto informácie okamžite odstrániť z tejto časti webového sídla. Nevhodný obsah zverejnených príspevkom môžete nahlásiť na e-mailovej adrese propagacia@fpu.sk.

Komorné koncerty v slovenských mestách

Krátky opis
Prežite letné popoludnie s komornou hudbou, stretnite priateľov i hudobníkov pri pohári vína v novotou dýchajúcich priestoroch nášho kaštieľa... V sobotu 26. augusta sa opäť stretnú priaznivci zaujímavej komornej hudby na hrade Modrý Kameň na 8. ročníku Modrokamenskej hudobnej slávnosti.
Fotogaléria
Názov podujatia
Modrokamenská hudobná slávnosť

Miesto konania / kraj
Modrý Kameň / Veľký Krtíš

Termín konania
26.08.2023

Popis projektu

V sobotu 26. augusta sa opäť stretnú priaznivci zaujímavej komornej hudby na hrade Modrý Kameň na 8. ročníku Modrokamenskej hudobnej slávnosti. Tentoraz v zrekonštruovaných hradných priestoroch a na nových koncertných miestach – v kaplnke sv. Anny a v barokovej sále kaštieľa.
Občianske združenie ORGANYzácia, ktoré už 10 rokov rozvíja aktivity v oblasti profesionálnej hudobnej kultúry v regiónoch a v tzv. malých lokalitách, je hlavným organizátorom Modrokamenskej hudobnej slávnosti, ktoré sa konajú v spolupráci so Slovenským národným múzeom – Múzeom bábkarských kultúr a hračiek, hrad Modrý Kameň.
Jednodňové slávnosti tvoria dva za sebou idúce kontrastne ladené koncerty a neformálne stretnutia návštevníkov s interpretmi. Vďaka kvalitnej a zaujímavej ponuke generuje festival publikum nielen z Modrého Kameňa, ale aj širšieho okolia. Zaujímavosťou festivalu je zapájanie miestnych detí, najmä žiakov ZUŠ. Deti účinkujú v jednom alebo dvoch číslach spoločne s profesionálmi.
Aktuálny ročník otvorí súbor MUSICA ANIMAE v kaplnke sv. Anny s prierezovým programom staršej duchovnej hudby od gregoriánskeho chorálu až po rané baroko. Na druhom koncerte po prestávke pri čaši vína a malom občerstvení bude v barokovej sále účinkovať špičkové slovenské saxofónové kvarteto PRESSBURG SAXOPHONE QUARTET. Pod vedením Ladislava Fančoviča zaznejú úpravy diel W. A. Mozarta, J. S. Bacha a Ilju Zeljenku, ale aj skladby priamo komponované pre netradičnú zostavu štyroch saxofónov od Faustin a Mauricea Jeanjeanovcov a dve slovenské diela od Mariána Lejavu a Petra Zagara. Zagarova skladba Pieseň čeľadnice Hanne zaznie vo svetovej premiére.
Mladé slovenské kvarteto MUSICA ANIMAE založila Veronika Gregušová v r. 2020 s cieľom spoznávať vokálny repertoár starej hudby, ktorého možnosti štúdia sú u nás obmedzené a zároveň vyplniť relatívne prázdny priestor v oblasti slovenských súborov špecializovaných na repertoár vokálnej polyfónie renesancie a raného baroka. Ambíciou začínajúceho kvarteta je interpretácia v zmysle dobovej techniky spevu a najnovších poznatkov z oblasti historicky poučenej interpretácie.
Že je saxofón plnohodnotným nástrojom klasickej hudby, potvrdzuje LADISLAV FANČOVIČ už niekoľko rokov a na špičkovej úrovni. Popri svojom pôvodnom nástroji, klavíri, sa na pódiách objavuje aj ako klasický saxofonista v sólových, komorných projektoch a s chuťou prijíma pozvania aj do filharmnonických programov ako hosťujúci člen orchestra. V Bratislave organizuje mimoriadne úspešný medzinárodný projekt Saxophobia, prepájajúci koncertné a vzdelávacie prvky, s každoročnou účasťou svetovej špičky klasického saxofónu a desiatok záujemcov o štúdium tohto nástroja. Jeho ďalším projektom je PRESSBURG SAXOPHONE QUARTET, pôvodne reflektujúce Fančovičovu záľubu v starom jazze, neskôr sa však postupne orientujúce najmä na klasický repertoár.
Hlavný organizátor: ORGANYzácia, o.z. s podporou Hudobného fondu a Fondu na podporu umenia.
Počet účastníkov je limitovaný. V prípade záujmu a pre potvrdenie účasti nás kontaktujte na telefónnom čísle 047 24 54 100.
Aktivita je podporená z Finančného mechanizmu Európskeho hospodárskeho priestoru 2014-2021 a štátneho rozpočtu Slovenskej republiky v rámci programu „Podnikanie v oblasti kultúry, kultúrne dedičstvo a kultúrna spolupráca“.

Názov prímateľa
Občianske združenie Spoločnosť priateľov dobrej hudby

Celkový rozpočet:
30 810,00 €

Výška podpory:
14 000,00 €