Hlavná strana


Fond na podporu umenia nenesie žiadnu zodpovednosť za úplnosť, správnosť a pravdivosť, ako ani za legalitu údajov uvedených v tejto časti webového portálu FPU. Všetky zverejnené informácie, v textovej, hypertextovej alebo obrazovej forme sú výlučnou zodpovednosťou prijímateľa finančných prostriedkov poskytnutých Fondom na podporu umenia, ktorý preberá zodpovednosť za zverejnené informácie súhlasom s podmienkami FPU a samotným zverejnením informácií na webovom portáli FPU.

V prípade zistenia, že boli prijímateľom finančnej podpory poskytnutej Fondom na podporu umenia zverejnené nevhodné alebo hanlivé informácie, ktoré sú v rozpore s pravidlami FPU, morálkou a etiketou, Fond na podporu umenia má právo takéto informácie okamžite odstrániť z tejto časti webového sídla. Nevhodný obsah zverejnených príspevkom môžete nahlásiť na e-mailovej adrese propagacia@fpu.sk.

Divadelné Dišputy 2023

Krátky opis
medzinárodný festival neprofesionálneho divadla
Fotogaléria
Názov podujatia
Divadelné Dišputy 2023

Miesto konania / kraj
Lesenice / Veľký Krtíš

Termín konania
10.09.2023

Popis projektu

Zámerom  medzinárodného festivalu neprofesionálneho divadla  „DIVADELNÉ DIŠPUTY 2023“ je rozvíjať záujem o ochotnícke divadlo v okrese Veľký Krtíš pre súčasnú generáciu, pokračovať v oživovaní divadelných tradícií, podnietiť nové formy činnosti a nadviazať na dlhoročnú tradíciu ochotníckeho divadla v okrese. Zároveň chceme dať súborom možnosť odprezentovať ochotnícku divadelnú tvorbu, vytvoriť podmienky vzájomnej spolupráce a výmeny skúseností v oblasti ochotníckej umeleckej tvorby a  priestor pre inovatívne „dišputy“ (besedy) o potrebe, smerovaní divadla a najvýraznejších osobnostiach dramatickej tvorby v našom okrese. 10. ročník festivalu pozostáva z predstavení ochotníckych divadelných súborov zo Slovenska ale aj zo zahraničia (Srbsko) Účelom projektu je naďalej rozširovať festival o domácu i zahraničnú produkciu a tým vytvárať priestor na syntézu medzi ochotníckymi divadelnými tvorcami a aj divákmi. 

Názov prímateľa
Hontiansko-ipeľské osvetové stredisko

Celkový rozpočet:
5 800,00 €

Výška podpory:
4 500,00 €