Hlavná strana


Fond na podporu umenia nenesie žiadnu zodpovednosť za úplnosť, správnosť a pravdivosť, ako ani za legalitu údajov uvedených v tejto časti webového portálu FPU. Všetky zverejnené informácie, v textovej, hypertextovej alebo obrazovej forme sú výlučnou zodpovednosťou prijímateľa finančných prostriedkov poskytnutých Fondom na podporu umenia, ktorý preberá zodpovednosť za zverejnené informácie súhlasom s podmienkami FPU a samotným zverejnením informácií na webovom portáli FPU.

V prípade zistenia, že boli prijímateľom finančnej podpory poskytnutej Fondom na podporu umenia zverejnené nevhodné alebo hanlivé informácie, ktoré sú v rozpore s pravidlami FPU, morálkou a etiketou, Fond na podporu umenia má právo takéto informácie okamžite odstrániť z tejto časti webového sídla. Nevhodný obsah zverejnených príspevkom môžete nahlásiť na e-mailovej adrese propagacia@fpu.sk.

ATELIER XIII - program na rok 2023

Krátky opis
V piatok 18. 8. 2023 od 19:00 do 22:00 ťa radi privítame na otvorení výstavy diel ilustrátoriek Romany Bejdovej, Helgy Pavelkovej, Klaudie Zorgovskej a Alžbety Božekovej s názvom Kedy to už skončí.
Fotogaléria
Názov podujatia
ILLUSTRATORS Bejdová Pavelková Zorgovská Božeková ★ When will it finally end

Miesto konania / kraj
Bratislava / Bratislava I,Bratislava II,Bratislava III,Bratislava IV,Bratislava V

Termín konania
18.08.2023 - 22.09.2023

Popis projektu

EXHIBITING ILLUSTRATORS ~ Romana Bejdová, Helga Pavelková, Klaudia Zorgovská, Alžbeta Božeková
EXHIBITION ~ When will it finally end / Kedy to už skončí

Od 18. augusta do 22. septembra 2023 v ATELIERi XIII


Na výstave Kedy to už skončí každá autorka opisuje jeden z možných prístupov ako kráčať životom k jeho koncu. Zobrazujú prežívanie, hľadanie aj kritický pohľad, no všetko s humorom a riadnou nadsázkou. Ilustrátori sa totiž nevedia brať až tak vážne. 
Romana Bejdová vytvorila sériu linorytov s využitím absurdna a zveličenia. Tri sú inšpirované náboženskou maľbou a fotkou a kritizujú konzum a fanatické uctievanie značky, vnímanie ženy-matky a zhromažďovanie bohatstva v protiklade s askézou. Štvrtý a piaty sa zaoberajú preľudnením, životným priestorom a znečistením.
Alžbeta Božeková prepája analógovú prácu s digitálom. Autorka vtipne zachytáva situácie, ktorými si pri tvorbe prechádza takmer každý v snahe dokončiť svoju prácu – zaseknutia, deadliny a kopiace sa emaily. Ilustrácie sú sprevádzané krátkymi myšlienkami, ktoré sú doplnené QR kódom, ktorý skrýva autorkin hudobný playlist podrthujúci dej kresieb.
Klaudia Zorgovská v tvorbe pracuje s geometriou, perspektívou, svetlom a atmosférou. Vo svojej sérii Labyrinty reaguje na komplexnosť a komplikovanosť dnešného sveta. Nekonečná spletitosť ciest, ktoré nás čakajú. Ani jedna nemá správny smer, neexistuje správne rozhodnutie a nevieme, kam nás to zavedie.
Helga Pavelková rozmýšľa nad krásou a užitočnosťou. Jej tvorba sa zaoberá povolaniami, ktoré nie sú na prvý pohľad také “užitočné”. Umelci či atléti pracujú na kráse veľkých výkonov. No potom sú tu tí, ktorí prinášajú radosť. Tvoria pop kultúru, ktorá vie krásne veci ukázať. Krása inšpiruje len keď ju vidieť.

Názov prímateľa
DASH MEDIA, s.r.o.

Celkový rozpočet:
10 100,00 €

Výška podpory:
9 000,00 €