Hlavná strana


Fond na podporu umenia nenesie žiadnu zodpovednosť za úplnosť, správnosť a pravdivosť, ako ani za legalitu údajov uvedených v tejto časti webového portálu FPU. Všetky zverejnené informácie, v textovej, hypertextovej alebo obrazovej forme sú výlučnou zodpovednosťou prijímateľa finančných prostriedkov poskytnutých Fondom na podporu umenia, ktorý preberá zodpovednosť za zverejnené informácie súhlasom s podmienkami FPU a samotným zverejnením informácií na webovom portáli FPU.

V prípade zistenia, že boli prijímateľom finančnej podpory poskytnutej Fondom na podporu umenia zverejnené nevhodné alebo hanlivé informácie, ktoré sú v rozpore s pravidlami FPU, morálkou a etiketou, Fond na podporu umenia má právo takéto informácie okamžite odstrániť z tejto časti webového sídla. Nevhodný obsah zverejnených príspevkom môžete nahlásiť na e-mailovej adrese propagacia@fpu.sk.

Akadémia moderného knihovníka

Krátky opis
Dvojdňový webinár pre knihovníkov zameraný na predstavenie nových trendov v oblasti formálnych a neformálnych postupov pri popularizácii čítania.
Fotogaléria
Názov podujatia
Akadémia moderného knihovníka

Miesto konania / kraj
Košice / Košice I,Košice II,Košice III,Košice IV

Termín konania
21.09.2023 - 22.09.2023

Popis projektu

Projekt Akadémia moderného knihovníka je koncipovaný ako webinár, určený knihovníkom, odborným pracovníkom knižníc, pedagógom a všetkým tým, ktorí sa pri svojej práci stretávajú s literatúrou. Webinár sa bude realizovať počas dvoch dní, v online priestore. Jednotliví lektori sú odborníkmi z oblasti knižničnej vedy a čitateľskej gramotnosti. Prezentované príspevky sa budú týkať vzdelávania knihovníkov, čitateľských prieskumov, zmeny postavenia knižníc, spolupráce medzi vzdelávacími inštitúciami a knižnicami, príkladov dobrej praxe. Hlavným zámerom projektu je priniesť zaujímavé a nové podnety pre knihovníkov a odborných pracovníkov knižníc a ponúknuť im možnosť profesionálneho rastu a vzdelávania.  

Názov prímateľa
Knižnica pre mládež mesta Košice

Celkový rozpočet:
2 250,00 €

Výška podpory:
2 000,00 €