Hlavná strana


Fond na podporu umenia nenesie žiadnu zodpovednosť za úplnosť, správnosť a pravdivosť, ako ani za legalitu údajov uvedených v tejto časti webového portálu FPU. Všetky zverejnené informácie, v textovej, hypertextovej alebo obrazovej forme sú výlučnou zodpovednosťou prijímateľa finančných prostriedkov poskytnutých Fondom na podporu umenia, ktorý preberá zodpovednosť za zverejnené informácie súhlasom s podmienkami FPU a samotným zverejnením informácií na webovom portáli FPU.

V prípade zistenia, že boli prijímateľom finančnej podpory poskytnutej Fondom na podporu umenia zverejnené nevhodné alebo hanlivé informácie, ktoré sú v rozpore s pravidlami FPU, morálkou a etiketou, Fond na podporu umenia má právo takéto informácie okamžite odstrániť z tejto časti webového sídla. Nevhodný obsah zverejnených príspevkom môžete nahlásiť na e-mailovej adrese propagacia@fpu.sk.

IETM Aarhus Plenary Meeting 2023

Krátky opis
IETM, Medzinárodná sieť pre súčasné scénické umenie, je jednou z najstarších a najväčších medzinárodných kultúrnych sietí, ktorá zastupuje viac ako 500 organizácií scénického umenia a individuálnych profesionálov pôsobiacich v oblasti súčasného scénického umenia. Plenárne zasadnutie IETM 2023 v dánskom Aarhus nieslo tematický názov “Living on the Edge” a malo za cieľ inšpirovať k aplikovaniu nových i osvedčených postupov v umení a kultúrnej politike vo vzťahu k ekológii.
Fotogaléria
Názov podujatia
IETM: VIDEO (SVK/ENG): Ekológia a ekonómia v performatívnych umeniach pod jednou strechou / Ecology and economy in performing arts under one roof

Miesto konania
Dánsko

Termín konania
12.06.2023 - 18.06.2023

Popis projektu

SVK

Rozhovor Moniky Necpálovej s Lottie Atkin, manažérkou pre komunikáciu a členstvo v IETM.

Medzinárodná mobilita slovenskej divadelnej umelkyne Moniky Necpálovej na Plenárnom zasadnutí Medzinárodnej siete pre súčasné performatívne umenia, IETM, a na 6. konferencii Európskej asociácie pre divadelné a perfomatívne štúdiá, EASTAP. Medzinárodnú mobilitu Moniky Necpálovej na Plenárnom zasadnutí IETM v Aarhuse podporil z verejných zdrojov Fond na podporu umenia.

© video pripravila Monika Necpálová, Aarhus, Dánsko, 2023


https://www.youtube.com/watch?v=54fw3V4ex2I&t=4s" target="_blank">Ekológia & ekonómia v performatívnych umeniach / Ecology & economy in performing arts - YouTube

***

ENG

Monika Necpálová interview with Lottie Atkin, communications & membership manager at the IETM.

International mobility of Slovak theater artist Monika Necpálová at the International network for contemporary performing arts Plenary meeting and the 6th Conference of the European association for theater and performance studies, EASTAP. The international mobility of Monika Necpálová at the IETM Aarhus Plenary Meeting was supported using public funding by Slovak Arts Council.

© the movie was created by Monika Necpálová, Aarhus, Denmark, 2023

Názov prímateľa
Monika Necpálová

Celkový rozpočet:
0,00 €

Výška podpory:
1 750,00 €