Hlavná strana


Fond na podporu umenia nenesie žiadnu zodpovednosť za úplnosť, správnosť a pravdivosť, ako ani za legalitu údajov uvedených v tejto časti webového portálu FPU. Všetky zverejnené informácie, v textovej, hypertextovej alebo obrazovej forme sú výlučnou zodpovednosťou prijímateľa finančných prostriedkov poskytnutých Fondom na podporu umenia, ktorý preberá zodpovednosť za zverejnené informácie súhlasom s podmienkami FPU a samotným zverejnením informácií na webovom portáli FPU.

V prípade zistenia, že boli prijímateľom finančnej podpory poskytnutej Fondom na podporu umenia zverejnené nevhodné alebo hanlivé informácie, ktoré sú v rozpore s pravidlami FPU, morálkou a etiketou, Fond na podporu umenia má právo takéto informácie okamžite odstrániť z tejto časti webového sídla. Nevhodný obsah zverejnených príspevkom môžete nahlásiť na e-mailovej adrese propagacia@fpu.sk.

Stromy

Krátky opis
Thalia Teatro organizovalo na jar (2023) vo Zvolene divadelný ateliér pre deti školského veku so zameraním na ekológiu a ochranu životného prostredia s použitím metodológie bábkového divadla. Projekt bol podporený z verejných zdrojov hlavným partnerom Fondom na podporu umenia.
Fotogaléria
Názov podujatia
Stromy: Divadelný ateliér

Miesto konania / kraj
Zvolen / Zvolen

Termín konania
12.04.2023 - 14.04.2023

Popis projektu

Projekt Stromy bol zameraný na umeleckú interpretáciu poznatkov o prírode a jej ochrane u detí a podporu kreativity a tvorivého sebavyjadrenia prostredníctvom metód bábkového divadla. Deti sa naučili hovoriť o ekológii a ochrane prírody pomocou bábok. Počas jedného týždňa v rámci niekoľkodňového ateliéru organizátori zapojili do projektu žiakov viacerých ročníkov z troch základných škôl vo Zvolene. Ateliér slávnostne vyvrcholil verejnou prezentáciou koláže krátkych divadelných etúd v divadelnej sále Starej radnice vo Zvolene za prítomnosti žiakov, učiteľov i rodičov z mestských základných škôl.   

Viac o celej aktivite sa môžete dočítať tu:

Web divadla - článok:

https://thaliateatro.sk/stromy-divadelny-atelier-s-ekologickym-odkazom/" target="_blank">Stromy: Divadelný ateliér s ekologickým odkazom – Thalia Teatro

Fotogaléria z ateliéru: 

https://thaliateatro.sk/stromy-divadelny-atelier-s-ekologickym-odkazom/" target="_blank">Facebook_Stromy_fotoalbum

Názov prímateľa
Thalia Teatro

Celkový rozpočet:
1 580,00 €

Výška podpory:
1 500,00 €