Hlavná strana


Fond na podporu umenia nenesie žiadnu zodpovednosť za úplnosť, správnosť a pravdivosť, ako ani za legalitu údajov uvedených v tejto časti webového portálu FPU. Všetky zverejnené informácie, v textovej, hypertextovej alebo obrazovej forme sú výlučnou zodpovednosťou prijímateľa finančných prostriedkov poskytnutých Fondom na podporu umenia, ktorý preberá zodpovednosť za zverejnené informácie súhlasom s podmienkami FPU a samotným zverejnením informácií na webovom portáli FPU.

V prípade zistenia, že boli prijímateľom finančnej podpory poskytnutej Fondom na podporu umenia zverejnené nevhodné alebo hanlivé informácie, ktoré sú v rozpore s pravidlami FPU, morálkou a etiketou, Fond na podporu umenia má právo takéto informácie okamžite odstrániť z tejto časti webového sídla. Nevhodný obsah zverejnených príspevkom môžete nahlásiť na e-mailovej adrese propagacia@fpu.sk.

Zbierka pohľadníc

Krátky opis
Výstava s názvom PREMENY HRADU je výstupom z projektu akvizície Zbierky pohľadníc z roku 2023. Pätnásť pohľadníc v nadrozmernej veľkosti, umiestnených v areáli Levického hradu, poskytuje možnosť porovnať vzhľad pamiatky v minulosti a dnes. Výstava prezentuje akvizičnú činnosť Tekovského múzea v Leviciach. Od procesu nadobudnutia, následného odborného spravovania a vedeckého skúmania až po prezentáciu.
Fotogaléria
Názov podujatia
PREMENY HRADU

Miesto konania / kraj
Levice / Levice

Termín konania
08.07.2023 - 24.09.2023

Popis projektu

Exteriérová výstava je výstupom viacerých projektov. Prezentuje časť pohľadníc s tematikou Levického hradu nadobudnutých v roku 2019 vďaka finančnej podpore Nitrianskeho samosprávneho kraja a v roku 2023 vďaka Fondu na podporu umenia. Múzeum v posledných rokoch systematicky nadobúda pohľadnice s vyobrazeniami hradu. Nakoľko sídli v jeho areáli, je dokumentácia histórie pevnosti a jej stavebného vývoja, pre pamäťovú inštitúciu akou je múzeum, kľúčová. Výstava je prístupná pre návštevníkov hradného areálu v lete zdarma. Cieľom je prilákať, odmeniť návštevníka, sprístupniť prácu múzejníkov a vyzdvihnúť genius loci jedinečnej pamiatky a turistického lákadla mesta, ktorým Levický hrad nepochybne je. Výstava sa realizuje s finančným príspevkom mesta Levice.

Názov prímateľa
Tekovské múzeum v Leviciach

Celkový rozpočet:
1 600,00 €

Výška podpory:
1 000,00 €