Hlavná strana


Fond na podporu umenia nenesie žiadnu zodpovednosť za úplnosť, správnosť a pravdivosť, ako ani za legalitu údajov uvedených v tejto časti webového portálu FPU. Všetky zverejnené informácie, v textovej, hypertextovej alebo obrazovej forme sú výlučnou zodpovednosťou prijímateľa finančných prostriedkov poskytnutých Fondom na podporu umenia, ktorý preberá zodpovednosť za zverejnené informácie súhlasom s podmienkami FPU a samotným zverejnením informácií na webovom portáli FPU.

V prípade zistenia, že boli prijímateľom finančnej podpory poskytnutej Fondom na podporu umenia zverejnené nevhodné alebo hanlivé informácie, ktoré sú v rozpore s pravidlami FPU, morálkou a etiketou, Fond na podporu umenia má právo takéto informácie okamžite odstrániť z tejto časti webového sídla. Nevhodný obsah zverejnených príspevkom môžete nahlásiť na e-mailovej adrese propagacia@fpu.sk.

Kompletná slovenská divadelná klasika za 60 minút.

Krátky opis
Základnou ideou predstavenia je prostredníctvom nekonvenčného prístupu k inscenačnej tvorbe vzbudiť záujem o tie najlepšie diela autorov slovenskej divadelnej klasiky a priblížiť spoločnosti ich nestarnúci morálny odkaz.
Fotogaléria
Názov podujatia
Premiéra predstavenie "Slovenská divadelná klasika za 60 minút"

Miesto konania / kraj
Medzibrod / Banská Bystrica

Termín konania
26.06.2023

Popis projektu

Charakteristickou črtou predstavenia "Slovenská divadelná klasika za 60 minút" je jeho edukačný rozmer, ktorý humorne a nenásilne navedie diváka k úvahe o – ľudskej morálke, spoločenských hodnotách, postavení žien v spoločnosti a našom odkaze budúcim generáciám. 
Cieľ predstavenia je žánrovo determinovaný autorský činoherný prejav s prvkami satiry popretkávaný pôvodnými piesňami pesničkára Tomáša Pohorelca za použitia širokého spektra výrazových a inscenačných postupov, v ktorom sa počíta s interakciou s divákom. Projekt sa zaoberá bagatelizáciou problémov v spoločnosti, výchove či v umení čo smeruje k dehonestácii rozvoja fantázie a tvorivosti.
Ideové východiská, z ktorých predstavenie pozostáva:
- čo stojí za úspechom skoro-fiktívneho mesta, ktorého názov sa v 21. storočí stane synonymom pre celú krajinu? 
- čo našich najväčších klasikov spája a čo ich rozdeľuje? 
- naozaj sa stále potrebujeme smiať na tom, ako sme vybabrali so zaostalým chlapcom? 
- prečo musí byť takmer v každej inscenácii súboj jazyčníc? A ako by takéto hádky vyzerali, keby autori namiesto stereotypného podania nechali hádať sa mužov? 
- prišiel už ten čas, že sa vieme zasmiať aj sami na sebe? Názov prímateľa
Chlapci z Medzibrodu

Celkový rozpočet:
3 500,00 €

Výška podpory:
2 900,00 €