Hlavná strana


Fond na podporu umenia nenesie žiadnu zodpovednosť za úplnosť, správnosť a pravdivosť, ako ani za legalitu údajov uvedených v tejto časti webového portálu FPU. Všetky zverejnené informácie, v textovej, hypertextovej alebo obrazovej forme sú výlučnou zodpovednosťou prijímateľa finančných prostriedkov poskytnutých Fondom na podporu umenia, ktorý preberá zodpovednosť za zverejnené informácie súhlasom s podmienkami FPU a samotným zverejnením informácií na webovom portáli FPU.

V prípade zistenia, že boli prijímateľom finančnej podpory poskytnutej Fondom na podporu umenia zverejnené nevhodné alebo hanlivé informácie, ktoré sú v rozpore s pravidlami FPU, morálkou a etiketou, Fond na podporu umenia má právo takéto informácie okamžite odstrániť z tejto časti webového sídla. Nevhodný obsah zverejnených príspevkom môžete nahlásiť na e-mailovej adrese propagacia@fpu.sk.

Deti, hurá do knižnice

Krátky opis
Divadelné predstavenie na námet knihy Cate DiCamillo s názvom Eduard a jeho zázračná cesta. Účinkuje bábkoherečka Viktória Sedláková.
Fotogaléria
Názov podujatia
Eduard a jeho zázračná cesta

Miesto konania / kraj
Bardejov / Bardejov

Termín konania
21.06.2023

Popis projektu

Cieľom 2. ročníka projektu Deti, hurá do knižnice je realizovať aktivity podporujúce a rozvíjajúce kladný vzťah detí a mládeže k čítaniu a knižnici, ako miestu, kde sa dá príjemne tráviť čas, získať nové zručnosti, či stretnúť ľudí s podobnými záujmami prostredníctvom série inscenovaných čítaní, divadelných predstavení, tvorivých dielní s ilustrátormi, zážitkových čítaní zameraných na predčitateľskú gramotnosť s uplatňovaním Montessori metódy. Cieľovou skupinou sú deti od najmladšieho veku a ich rodičia, žiaci MŠ, prvého a druhého stupňa ZŠ a žiaci s mentálnym zdravotným znevýhodnením.

Názov prímateľa
Okresná knižnica Dávida Gutgesela

Celkový rozpočet:
2 225,00 €

Výška podpory:
2 000,00 €