Hlavná strana


Fond na podporu umenia nenesie žiadnu zodpovednosť za úplnosť, správnosť a pravdivosť, ako ani za legalitu údajov uvedených v tejto časti webového portálu FPU. Všetky zverejnené informácie, v textovej, hypertextovej alebo obrazovej forme sú výlučnou zodpovednosťou prijímateľa finančných prostriedkov poskytnutých Fondom na podporu umenia, ktorý preberá zodpovednosť za zverejnené informácie súhlasom s podmienkami FPU a samotným zverejnením informácií na webovom portáli FPU.

V prípade zistenia, že boli prijímateľom finančnej podpory poskytnutej Fondom na podporu umenia zverejnené nevhodné alebo hanlivé informácie, ktoré sú v rozpore s pravidlami FPU, morálkou a etiketou, Fond na podporu umenia má právo takéto informácie okamžite odstrániť z tejto časti webového sídla. Nevhodný obsah zverejnených príspevkom môžete nahlásiť na e-mailovej adrese propagacia@fpu.sk.

GALÉRIA FOG

Krátky opis
Galéria FOG, založená v roku 2020, slúži ako platforma pre výraznú komunitu umelcov pôsobiacich na poli fotografie a nových médií, z čoho vznikol aj samotný názov – akronym pojmu fotogaléria. Zameranie galérie, ktorá vznikla ako sesterský projekt fotografického festivalu OFF Bratislava, sa orientuje na propagáciu a zhodnotenie diel autorov súčasnej východoeurópskej scény. Aktívne tak vytvára príležitosti na kreatívny rozvoj umelcov a ideovú výmenu.
Fotogaléria
Názov podujatia
(NE)POMNÍKY NEZÚČASTNENÝM - Olja Triaška Stefanović

Miesto konania / kraj
Bratislava / Bratislava I,Bratislava II,Bratislava III,Bratislava IV,Bratislava V

Termín konania
08.06.2023 - 08.07.2023

Popis projektu

(NE)POMNÍKY NEZÚČASTNENÝM - Olja Triaška Stefanović

Vizuálna umelkyňa a fotografka Olja Triaška Stefanović počas svojej nedávnej Fulbrightovej vedeckej rezidencie v New Yorku skúmala vizualitu a architektúru studenej vojny. Bolo to pokračovanie jej záujmu o štúdium pamäti v kontexte studenej vojny, ako aj o to, aké stopy z tejto éry stále môžeme nájsť a ako to formovalo našu spoločnú budúcnosť. Návšteva v sídle Organizácie Spojených národov podnietila reflexiu jej rodinnej histórie a ich skúseností ako Juhoslovanov v kontexte studenej vojny. Triaška Stefanović sa narodila a vyrástla v bývalej Juhoslávii, v krajine, ktorá bola geograficky na „Východe“, psychologicky na „Západe“, ale geopoliticky nezúčastnená. V tejto atmosfére a prostredí vyrastala generácia jej rodičov v blízkosti železnej opony, v „trhovo socialistickej“ ekonomike, ktorá je však kultúrne orientovaná na európske a americké populárne formy.

Táto výstava je kulisou hľadania (ne)pamätníkov nezúčastnených, ktoré inšpiroval geopolitický projekt Josipa Broza Tita, prezidenta bývalej Juhoslávie. Prostredníctvom archívnych snímok, dokumentov a fotografickej eseje s obrázkami z New Yorku, San Francisca, Belehradu, Berlína táto výstava skúma napätie medzi reálpolitikou studenej vojny, jej pozostatkami a stopami v zastavanom prostredí, obrazmi atď., a medzi tou z toho utopického a ambiciózneho projektu, ktorý je však od jeho rozkvetu v 60. rokoch minulého storočia oveľa menej rozpoznateľný.

Galéria FOG predstavuje úvod väčšieho vizuálneho výskumu ako otvorený vizuálny dialóg naprieč týmito obdobiami, momentmi, priestormi a miestami prostredníctvom experimentálneho postavenia a montáže historických a archívnych materiálov a použitia súčasných dokumentárnych foriem, ktoré miešajú architektonické, politické a autobiografické. Tento projekt bude neskôr prezentovaný vo forme knihy a nasledujúcich výstav.

Názov prímateľa
FOG s.r.o.

Celkový rozpočet:
8 000,00 €

Výška podpory:
6 000,00 €