Hlavná strana


Fond na podporu umenia nenesie žiadnu zodpovednosť za úplnosť, správnosť a pravdivosť, ako ani za legalitu údajov uvedených v tejto časti webového portálu FPU. Všetky zverejnené informácie, v textovej, hypertextovej alebo obrazovej forme sú výlučnou zodpovednosťou prijímateľa finančných prostriedkov poskytnutých Fondom na podporu umenia, ktorý preberá zodpovednosť za zverejnené informácie súhlasom s podmienkami FPU a samotným zverejnením informácií na webovom portáli FPU.

V prípade zistenia, že boli prijímateľom finančnej podpory poskytnutej Fondom na podporu umenia zverejnené nevhodné alebo hanlivé informácie, ktoré sú v rozpore s pravidlami FPU, morálkou a etiketou, Fond na podporu umenia má právo takéto informácie okamžite odstrániť z tejto časti webového sídla. Nevhodný obsah zverejnených príspevkom môžete nahlásiť na e-mailovej adrese propagacia@fpu.sk.

Hidepark 2023

Krátky opis
Hidepark je kultúrne centrum v Nitre postavené na dobrovoľníckom nadšení na bývalej skládke odpadu. Zo začiatku išlo hlavne o miesto, kde sme sa mohli ako komunita stretávať a prezentovať nekomerčnú hudbu. Postupne sme sa vyvinuli a v súčasnosti tu pôsobia nielen organizácie umelecké, ale aj športové a ekologické. Návštevníci sú rôznorodí, niektorí pestujú zeleninu v komunitnej záhrade, iní využívajú verejný gril, cyklo-dráhu, navštevujú workshopy alebo chodia primárne za umeleckým zážitkom.
Fotogaléria
Názov podujatia
HideDiskusia: Scenáre budúcnosti - čo by sa mohlo stať s naším svetom do roku 2040

Miesto konania / kraj
Nitra / Nitra

Termín konania
06.06.2023

Popis projektu
Ako sa bude žiť na Slovensku a v Európe v roku 2040? Zmeny vo svete prebiehajú natoľko rýchlo, že predpovedať budúcnosť nevedia ani futurológovia. Odpoveďou na neistotu budúcnosti je uvažovanie v rôznych scenároch – možnostiach vývoja.
Päť takýchto scenárov predstavia a v následnej diskusii s vami rozoberú filozof a riaditeľ Nadácie otvorenej spoločnosti Fedor Blaščák a právnička a riaditeľka Via Iuris Katarína Batková, ktorí na ich formulovaní pracovali v širšom tíme organizácie PDCS (Partners for Democratic Change Slovakia) počas posledného roka.
Budeme v roku 2040:
- V zovretí diktatúr?
- Patchworková spoločnosť?
- Digitálne nerovní?
- V korporáciách s úpadkom demokracie?
- Variaca sa žaba?
Z názvov to vyzerá hrozivo a svedkom mnohých zmien smerujúcim k týmto scenárom sme už dnes. Zatvoriť oči pred vývojom nemá zmysel, lepšie je byť nachystaný.
Príďte diskutovať o tom, ako a na akú budúcnosť sa máme pripraviť a adaptovať. Čo ak sa naša spoločnosť bude uberať smerom k nejakej forme totalitného režimu? Alebo sa výrazne zmenia hodnoty? Čo môže priniesť technologický pokrok a ďalší vývoj umelej inteligencie? Čo je nevyhnutným dôsledkom klimatickej zmeny? Ako môžu tieto zmeny ovplyvniť našu prácu a komunity, v ktorých žijeme?
Scenáre, ktoré vám Katka s Fedorom predstavia, rozvíjali experti, ktorí uvažovali o vplyve migrácie, digitalizácie, ohromného rozvoja umelej inteligencie, ale aj o možných dôsledkoch klimatických zmien a vojny na Ukrajine. Špecificky sa zamerali na fungovanie neziskových organizácií, ale scenáre môžeme aplikovať na celú spoločnosť v blízkej budúcnosti. Koncom mája budú predstavené scenáre publikované v podobe tlačenej aj online knižky.
Scenáre vývoja občianskej spoločnosti do roku 2040 vznikli v rámci projektu “Občianska spoločnosť v post-covidovej dobe: scenáre vývoja a príprava na nový normál” s podporou z programu ACF – Slovakia, ktorý je financovaný z Finančného mechanizmu EHP 2014-2021. Správcom programu je Nadácia Ekopolis v partnerstve s Nadáciou otvorenej spoločnosti Bratislava a Karpatskou nadáciou.
Diskusia sa uskutoční na záver Human Fóra – strategického stretnutia občianskej spoločnosti v Nitre, ktorého sa môžete počas dňa tiež zúčastniť.
Ilustrácia: Katarína Gatialová (sen z roku 2012)
Názov prímateľa
TRIPTYCH o.z.

Celkový rozpočet:
29 830,00 €

Výška podpory:
25 000,00 €