Hlavná strana


Fond na podporu umenia nenesie žiadnu zodpovednosť za úplnosť, správnosť a pravdivosť, ako ani za legalitu údajov uvedených v tejto časti webového portálu FPU. Všetky zverejnené informácie, v textovej, hypertextovej alebo obrazovej forme sú výlučnou zodpovednosťou prijímateľa finančných prostriedkov poskytnutých Fondom na podporu umenia, ktorý preberá zodpovednosť za zverejnené informácie súhlasom s podmienkami FPU a samotným zverejnením informácií na webovom portáli FPU.

V prípade zistenia, že boli prijímateľom finančnej podpory poskytnutej Fondom na podporu umenia zverejnené nevhodné alebo hanlivé informácie, ktoré sú v rozpore s pravidlami FPU, morálkou a etiketou, Fond na podporu umenia má právo takéto informácie okamžite odstrániť z tejto časti webového sídla. Nevhodný obsah zverejnených príspevkom môžete nahlásiť na e-mailovej adrese propagacia@fpu.sk.

Muziganské Priepasné

Krátky opis
Letný hudobno-tanečný tábor zameraný na tradičné interpretačné štýly oblasti Myjavskej pahorkatiny, resp. slovensko-moravského pomedzia. Zámerom projektu je: – saturovať absenciu letných táborov ľudovej hudby a tanca na západnom Slovensku, – prehĺbenie zručností a povedomia o tradičných herných a tanečných štýloch západného Slovenska – upevňovať vedomie o miestnej hudobnej tradícii v rámci obce. Hlavnými aktivitami tábora sú interpretačné dielne a verejné podujatie.
Fotogaléria
Názov podujatia
5. Muziganské Priepasné

Miesto konania / kraj
Priepasné / Myjava

Termín konania
17.08.2017 - 20.08.2017

Popis projektu

Letný hudobno-tanečný tábor Muziganské Priepasné (ešte ako čisto hudobný) vznikol pred 4 rokmi z dôvodov absencie podobného podujatia zameraného nie len na detského intepreta. Dodnes ide o jediné viacdňové podujatie tohto typu na západnom Slovensku. Podujatie sa koná v kopaničiarskej obci Priepasné, známej výraznými muzikantskými a tanečnými osobnosťami. Umiestnenie tábora do tejto obce má za cieľ stimulovať miestnu identitu a konfrontovať lokalitu s vlastnými kultúrnymi tradíciami.

Tvorivé dielne sú zamerané na interpretačné štýly Myjavskej pahorkatiny a Bielych Karpát. Tento ročník je zameraný na južnú časť kopaničiarskej oblasti. Metodika výučby pristupuje k hudobnému a tanečnému folklóru ako k dynamickému prejavu a kladie dôraz na pochopenie logiky, funkčnosti a vnútornej štruktúry toho-ktorého prejavu, nie na jeho mechanickú reinterpretáciu. Súčasťou výučby je aj práca s archívnymi audio/videozáznamami. Tábor má už stabilnú dramaturgiu – úvodné prednášky o regióne a vývoji hudobno-tanečného folklóru; bloková výučba hudby a tancov pod vedením lektorov; vystúpenie účastníkov na verejnom podujatí.

Verejný scénický program je neoddeliteľnou súčasťou podujatia. Slúži na prezentáciu výsledkov tvorivých dielní na verejnosti ako aj vystúpenie nositeľov tradícií z regiónu a ďalších folklórnych kolektívov. Účastníci dielní tak budú mať možnosť spoznať súčasnú živú podobu hudobno-tanečného materiálu, vystúpenie má zároveň sebaidentifikačný charakter pre obyvateľov obce, v ktorej bola v minulosti silná folklórna tradícia – vďaka podujatiu sa dodarilo zaktivizovať miestne deti aj ženy-speváčky (réžiu podujatia zabezpečuje CTK v Myjave).

Organizátormi podujatia je od jeho vzniku Centrum tradičnej kultúry v Myjave a obec Priepasné. Hlavným odborným garantom projektu je Centrum tradičnej kultúry v Myjave.

Názov prímateľa
Centrum tradičnej kultúry v Myjave

Celkový rozpočet:
2 106,00 €

Výška podpory:
2 000,00 €