Hlavná strana


Fond na podporu umenia nenesie žiadnu zodpovednosť za úplnosť, správnosť a pravdivosť, ako ani za legalitu údajov uvedených v tejto časti webového portálu FPU. Všetky zverejnené informácie, v textovej, hypertextovej alebo obrazovej forme sú výlučnou zodpovednosťou prijímateľa finančných prostriedkov poskytnutých Fondom na podporu umenia, ktorý preberá zodpovednosť za zverejnené informácie súhlasom s podmienkami FPU a samotným zverejnením informácií na webovom portáli FPU.

V prípade zistenia, že boli prijímateľom finančnej podpory poskytnutej Fondom na podporu umenia zverejnené nevhodné alebo hanlivé informácie, ktoré sú v rozpore s pravidlami FPU, morálkou a etiketou, Fond na podporu umenia má právo takéto informácie okamžite odstrániť z tejto časti webového sídla. Nevhodný obsah zverejnených príspevkom môžete nahlásiť na e-mailovej adrese propagacia@fpu.sk.

XII. rok činnosti OZ Nástupište 1-12

Krátky opis
Srdečne pozývame v piatok 16.6.2023, Nástupište 1-12, podchod AS Topoľčany 18:00 Otvorenie výstavy Názov: I don’t Understand Graffiti Vystavujúci: Tomáš Moravanský Kurátor: Jiří Ptáček 19:00 Koncert EnsembleSpectrum: Dreaming
Fotogaléria
Názov podujatia
Otvorenie výstavy a koncert

Miesto konania / kraj
Topoľčany / Topoľčany

Termín konania
16.06.2023

Popis projektu
 16.6.2023, Nástupište 1-12, podchod AS Topoľčany
18:00 Otvorenie výstavy
Názov: I don’t Understand Graffiti
Vystavujúci: Tomáš Moravanský
Kurátor: Jiří Ptáček
19:00 Koncert
EnsembleSpectrum: Dreaming
Martin Švec - xylosynth
Adéla Spurná - multipercussion
Ivana Chrapková - klavír, spev
Klaudia Kosmeľová - klavír
Ian Mikyska - gitara, elektrická gitara
Ivan Borek - gitara, elektrická gitara
Anna Romanovská Fliegerová - husle
Hana Pištová - husle
Jana Macíková - husle
Terézia Mušutová - husle
Matej Sloboda - dirigent
------------------------------------------------------------

Výstava: I don’t Understand Graffiti
Autor: Tomáš Moravanský
Kurátor: Jiří Ptáček
Anotácia:
Každodenní migrace mas vyžaduje vznik adekvátních transportních infrastruktur. Mezi ně patří místa,
jejichž primárním účelem je umožnit přesun mezi dvěma či více body. Jedinci v nich zahrnutí tomuto
účelu přizpůsobují své jednání, pohyby a úkony, zatímco jejich mysl je jemně masírována reklamními
poutači, uměním či výhledem do krajiny.
...
O autorovi:
Typickým znakom tvorby Tomáša Moravanského (*1991) je rôznorodosť výrazových médií naprieč
disciplínami a spolupráce. Je autorom mladšej-strednej generácie pohybujúcim sa v rámci súčasnej
výtvarnej, tanečnej a hudobnej scéne (tam pod hudobným pseudonymom Panáčik). V súčasnosti je
doktorandom na Fakulte výtvarných umení v Brne. Dlhodobo sa zaoberá výskumom post-tanečnej
choreografie a psychogeografie vo vzťahu k poverčivosti, evolučným procesom a pozornosti - pomocou
rozvíjania metódy interaktívneho storytellingu. V jeho práci sa stretneme s naratívnymi štruktúrami,
sofistikovanou vizuálnou stránkou, interaktívnym prostredím, ale i subverziou a alternatívnymi
komediálnymi prvkami. Diváci-návštevníci-poslucháči sa v prostredí jeho diel sa často stávajú prirodzene
ich aktivizujúcou premennou a súčasťou. Moravanského vklad sa tiež často sa objavuje v prácach iných
umelcov v pozícii spolutvorcu, dramaturga, či kurátora. Je tiež spoluzakladateľom a kľúčovým členom
nezávislého medziodborového kolektívu INSTITUT INSTITUT.

▨▨
Názov prímateľa
Nástupište 1-12

Celkový rozpočet:
44 781,00 €

Výška podpory:
40 000,00 €