Hlavná strana


Fond na podporu umenia nenesie žiadnu zodpovednosť za úplnosť, správnosť a pravdivosť, ako ani za legalitu údajov uvedených v tejto časti webového portálu FPU. Všetky zverejnené informácie, v textovej, hypertextovej alebo obrazovej forme sú výlučnou zodpovednosťou prijímateľa finančných prostriedkov poskytnutých Fondom na podporu umenia, ktorý preberá zodpovednosť za zverejnené informácie súhlasom s podmienkami FPU a samotným zverejnením informácií na webovom portáli FPU.

V prípade zistenia, že boli prijímateľom finančnej podpory poskytnutej Fondom na podporu umenia zverejnené nevhodné alebo hanlivé informácie, ktoré sú v rozpore s pravidlami FPU, morálkou a etiketou, Fond na podporu umenia má právo takéto informácie okamžite odstrániť z tejto časti webového sídla. Nevhodný obsah zverejnených príspevkom môžete nahlásiť na e-mailovej adrese propagacia@fpu.sk.

Múzovanie II.

Krátky opis
O liečivom potenciáli literárneho diala na príklade kníh Anna Kareninova a Rozhovory s Annou K.
Fotogaléria
Názov podujatia
Čítačky. Podobné začiatky, nepodobné konce (variácie a parafrázy v literatúre)s psychiatrom Igorom Smelým

Miesto konania / kraj
Ružomberok / Ružomberok

Termín konania
22.06.2023

Popis projektu

Podobné začiatky, nepodobné konce (variácie a parafrázy v literatúre)
ŠTVRTOK 22. 6. 2023    17:00  
odd. beletrie na poschodí, rezervujte si miesto

 

„... tvrdím,  z povahy veci vyplýva, že ak má literatúra slúžiť skúmaniu ľudskej prirodzenosti, potom kresťanská literatúra nemôže existovať. Pokúšať sa o bezhriešnu literatúru hriešneho človeka je contradictio in adiecto.“ (J. H. Newman, Idea univerzity, Praha 2014)

Ľudia milujú príbehy. Počúvame ich od detstva v podobe rozprávok, neskôr ich čítame, ležiac na bruchu, v detskej izbe. S veľkými písmenami, neskôr s menšími. Fascinujú nás v podobe rozhlasových, televíznych či filmových prepisov. Sú ich tisíce, ale vo svojej podstate sa opakuje niekoľko tém: šťastná a nešťastná láska, konflikt a zmierenie alebo pomsta, úspešný či neúspešný boj za spravodlivosť, vernosť a zrada, zločin a trest a pod.   
Čo je to, čo nás na príbehoch fascinuje? Nachádzame ich v posvätných spisoch, ale aj v brakovej literatúre. Žánre aj čitatelia sa menia, ale témy ostávajú. Niektoré boli napísané tak majstrovsky, že si našli svojich nasledovníkov, ktorí ich spracovali v podobe literárnych parafráz. Môže mať čítanie slávnych príbehov psychologické vplyvy na čitateľa? Ak áno, tak aké? Pomáha či škodí? 
Budeme sa rozprávať o liečivom potenciáli literárneho diela a ako odrazový mostík nám poslúži slávny román L.N. Tolstoja o Anne Kareninovej. Ak to nestihnete (Tolstoj je predsa len hrubá kniha), skúste aspoň vybrané pasáže z dvoch kníh o sv. Františkovi z Assisi, ktoré odlišným spôsobom popisujú rovnakú udalosť z jeho života.

 

Odporúčané knihy:

L. N. Tolstoj - https://carmen.kniznicark.sk/Carmen/sk/detail/62972?st=SMART&d=347&q=Anna+Karenina&w=ALL&p=1&t=GOOGLE&s=relevance#.ZGH73U_P2Uk" style="box-sizing: border-box; color: rgb(199, 47, 65); text-decoration: none; outline: none; transition: all 0.7s ease 0s;">Anna Karenina (Bratislava, Slovart 2019) 
I. Smelý - Rozhovory s Annou K. (Rokus, Prešov 2022) 
J. Green - Brat František (Serafín, Bratislava 1992), str. 81 – 83 
N. Kazantzakis - Chuďásek Boží (Odeon, Praha 1995), str. 82 - 85  

https://carmen.kniznicark.sk/Carmen/sk/detail/62972?st=SMART&d=347&q=Anna+Karenina&w=ALL&p=1&t=GOOGLE&s=relevance#.ZGH73U_P2Uk" style="box-sizing: border-box; color: rgb(199, 47, 65); text-decoration: none; outline: none; transition: all 0.7s ease 0s;">ukážky z textov

 

Igor Smelý je psychiater a psychoterapeut, ktorý pôsobí v súkromnej ambulancii v Prešove. Od detstva mal rád knihy. Po ukončení štúdia medicíny v Bratislave, sa rozhodol špecializovať na  psychiatriu a psychoterapiu. Odvtedy okrem čítania aj počúva príbehy iných ľudí a pomáha im, aby si lepšie porozumeli. Vo svojej literárnej tvorbe sa venuje predovšetkým esejistickým pokusom o sprostredkovanie filozofických a spoločenských tém, ale sem-tam zablúdi aj do oblasti krásnej literatúry. Naposledy sa o to pokúsil krátkou novelou Rozhovory s Annou K. (2022), ktorá je skrátenou parafrázou na román L. N. Tolstoja Anna Karenina. Je jeho vyjadrením dôvery v silu medziľudského vzťahu.

        Podujatie v rámci projektu Múzovanie II... z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia, hlavný partner projektu. 

Na tomto verejnom podujatí budú vyhotovované fotografie prevádzkovateľom Mestská knižnica Ružomberok za účelom propagácie na webovom sídle, FB stránke a neperiodických materiáloch, prípadne ďalších médiách. Účasťou na podujatí súhlasíte s ich zverejnením. Vaše údaje o rezervácii budú po realizácii podujatia vymazané, v zmysle pravidiel o spracúvaní osobných údajov  podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) z 27. apríla 2016 č. 2016/679 (GDPR) a zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov.   

Názov prímateľa
Mestská knižnica Ružomberok

Celkový rozpočet:
2 780,00 €

Výška podpory:
2 500,00 €