Hlavná strana


Fond na podporu umenia nenesie žiadnu zodpovednosť za úplnosť, správnosť a pravdivosť, ako ani za legalitu údajov uvedených v tejto časti webového portálu FPU. Všetky zverejnené informácie, v textovej, hypertextovej alebo obrazovej forme sú výlučnou zodpovednosťou prijímateľa finančných prostriedkov poskytnutých Fondom na podporu umenia, ktorý preberá zodpovednosť za zverejnené informácie súhlasom s podmienkami FPU a samotným zverejnením informácií na webovom portáli FPU.

V prípade zistenia, že boli prijímateľom finančnej podpory poskytnutej Fondom na podporu umenia zverejnené nevhodné alebo hanlivé informácie, ktoré sú v rozpore s pravidlami FPU, morálkou a etiketou, Fond na podporu umenia má právo takéto informácie okamžite odstrániť z tejto časti webového sídla. Nevhodný obsah zverejnených príspevkom môžete nahlásiť na e-mailovej adrese propagacia@fpu.sk.

IV. Kreatívne na osvete

Krátky opis
Interaktívny vzdelávací workshop pre členov detských a mládežníckych divadelných súborov, učiteľov a vedúcich dramatických krúžkov okresu Dunajská Streda
Fotogaléria
Názov podujatia
III. Divadlo od A po Z - Žitnoostrovská divadelná tvorivá dielňa

Miesto konania / kraj
Dunajská Streda / Dunajská Streda

Termín konania
19.06.2023

Popis projektu

II. Odborná tvorivá dielňa - scénografická tvorba, bábkarská technológia. Odborné usmernenie činnosti DDS, udržiavanie a rozvíjanie divadelných tradícií v existujúcich či novovznikajúcich súboroch, ale aj podpora, obnovenie a založenie nových súborov v tomto národnostne zmiešanom regióne.

Názov prímateľa
Žitnoostrovské osvetové stredisko v Dunajskej Strede

Celkový rozpočet:
1 260,00 €

Výška podpory:
1 000,00 €