Hlavná strana


Fond na podporu umenia nenesie žiadnu zodpovednosť za úplnosť, správnosť a pravdivosť, ako ani za legalitu údajov uvedených v tejto časti webového portálu FPU. Všetky zverejnené informácie, v textovej, hypertextovej alebo obrazovej forme sú výlučnou zodpovednosťou prijímateľa finančných prostriedkov poskytnutých Fondom na podporu umenia, ktorý preberá zodpovednosť za zverejnené informácie súhlasom s podmienkami FPU a samotným zverejnením informácií na webovom portáli FPU.

V prípade zistenia, že boli prijímateľom finančnej podpory poskytnutej Fondom na podporu umenia zverejnené nevhodné alebo hanlivé informácie, ktoré sú v rozpore s pravidlami FPU, morálkou a etiketou, Fond na podporu umenia má právo takéto informácie okamžite odstrániť z tejto časti webového sídla. Nevhodný obsah zverejnených príspevkom môžete nahlásiť na e-mailovej adrese propagacia@fpu.sk.

Reštaurovanie tlačí 17.-19. storočia. 6. etapa

Krátky opis
Prezentácia 2 odborne zreštaurovaných starých tlačí z knižnice Gemersko-malohontského múzea formou krátkodobej výstavy s názvom: Predmet mesiaca jún 2023 : Zreštaurované historické tlače. Vytvorenie tlačovej správy, plagátu a letáku k výstave. Miesto vystavenia: výstavné priestory Gemersko-malohontského múzea.
Fotogaléria
Názov podujatia
Predmet mesiaca jún 2023 : Zreštaurované historické tlače

Miesto konania / kraj
Rimavská Sobota / Rimavská Sobota

Termín konania
01.06.2023 - 30.06.2023

Popis projektu

Knižnica Gemersko-malohontského múzea prezentuje v júni 2023 ďalšie dve zreštaurované historické tlače. Prvou je v dnešnej dobe už netradičná kniha: Berlinischer Briefsteller für das gemeine Leben. Zum Gebrauch für deutsche Schulen und für jeden, der in der Briefftellerei Unterricht verlangt und bedarf. (Berlínska príručka písomnej komunikácie pre každodenný život. Na použitie v nemeckých školách a pre každého, kto sa chce alebo potrebuje naučiť písať listy). Kniha bola vydaná v Berlíne v roku 1786, v nemeckom jazyku, s použitím nemeckého lomeného gotického písma, známeho pod názvom švabach. Autorom knihy je nemecký kňaz Johann Heinrich Bolte (1750-1817). Rozsiahla, 416-stranová kniha obsahuje okrem teoretickej časti prevažne príklady rôznych typov korešpondencie. V minulosti sa štylistike a spôsobu písania listov venovala veľká pozornosť, o čom svedčí aj skutočnosť, že Bolteho náuka písania listov mala na prelome 18. a 19. storočia viacero revidovaných a doplnených vydaní.

Vystavená je aj  zreštaurovaná stará tlač z roku 1621: Marcelli Palingenii Stellati Poetae doctissimi, Zodiacus vitae: hoc est, De Hominis vita, studio ac moribus optime instituendis, Libri XII. (Najučenejší básnik Marcelli Palingenii Stellati : život, filozofia, poézia, kresťanské polemiky... 12 kníh). Zreštaurované dielo bolo vydané v Bazileji, 78 rokov po autorovej smrti. Útla knižka s rozmermi 13 x 7,5 cm je pomerne rozsiahla.  Napísaná je latinkou v latinskom jazyku na 342 stranách. Jej autorom je významný taliansky spisovateľ 16. storočia, Marcellus Palingenius Stellatus (1500-1543), známy aj pod pseudonymom Pietro Angelo Manzoli.

Vo vystavených starých tlačiach sa nezachovali čitateľné vlastnícke záznamy, takže nevieme, komu v minulosti patrili. Hoci pochádzajú z rôznych storočí, obe boli značne poškodené hlavne spráchnivením v hornej časti knižného bloku. Spráchnivenie (rozpad hmoty na prach) bolo spôsobené zatečením kníh (najčastejšie vodou) a ich ponechaním vo vlhkom prostredí. Degradačný proces bol zavŕšený následnou plesňou a zhnitím papiera a knižnej väzby v horných častiach knihy. Okrem toho Palingeniho knihu v minulosti takmer celú „prečítal“ aj červotoč. Chýbajúce časti odborne doplnil a obe staré tlače komplexne zreštauroval v rokoch 2022 - 2023 Mgr. art. Štefan Kocka, člen Komory reštaurátorov na Slovensku.

Zreštaurované staré tlače so sprievodnými reštaurátorskými dokumentáciami budú krátkodobo vystavené v priestoroch múzea v období od 1. do 30 júna 2023. Následne budú uchovávané v historickom knižnom fonde múzea a dostupné k štúdiu v knižnici múzea.

 Reštaurovanie historických tlačí z verejných zdrojov podporil Fondu na podporu umenia.

Fond na podporu umenia je hlavným partnerom projektu. 

Názov prímateľa
Gemersko-malohontské múzeum v Rimavskej Sobote

Celkový rozpočet:
2 520,00 €

Výška podpory:
2 000,00 €