Hlavná strana


Fond na podporu umenia nenesie žiadnu zodpovednosť za úplnosť, správnosť a pravdivosť, ako ani za legalitu údajov uvedených v tejto časti webového portálu FPU. Všetky zverejnené informácie, v textovej, hypertextovej alebo obrazovej forme sú výlučnou zodpovednosťou prijímateľa finančných prostriedkov poskytnutých Fondom na podporu umenia, ktorý preberá zodpovednosť za zverejnené informácie súhlasom s podmienkami FPU a samotným zverejnením informácií na webovom portáli FPU.

V prípade zistenia, že boli prijímateľom finančnej podpory poskytnutej Fondom na podporu umenia zverejnené nevhodné alebo hanlivé informácie, ktoré sú v rozpore s pravidlami FPU, morálkou a etiketou, Fond na podporu umenia má právo takéto informácie okamžite odstrániť z tejto časti webového sídla. Nevhodný obsah zverejnených príspevkom môžete nahlásiť na e-mailovej adrese propagacia@fpu.sk.

DOTYKY A SPOJENIA 2020

Krátky opis
Festival Dotyky a spojenia je najväčšou prehliadkou inscenácií uplynulej divadelnej sezóny. Mesto Martin sa tak opäť na konci júna stane hlavným mestom divadla na Slovensku. Hlavným organizátorom festivalu Dotyky a spojenia je Slovenské komorné divadlo Martin. Festival z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia.
Fotogaléria
Názov podujatia
DOTYKY A SPOJENIA 2023

Miesto konania / kraj
Martin / Martin

Termín konania
19.06.2023 - 24.06.2023

Popis projektu

DIVADELNÝ FESTIVAL DOTYKY A SPOJENIA ZVEREJNIL VÝBEROVÝ PROGRAM


Výberový nesúťažný festival Dotyky a spojenia ponúkne v termíne od 19. do 24. júna 2023 v Martine desať inscenácií v Hlavnom programe a päť inscenácií v Programe pre mladé publikum.

Festival Dotyky a spojenia je najväčšou prehliadkou inscenácií uplynulej divadelnej sezóny. Mesto Martin sa tak opäť na konci júna stane hlavným mestom divadla na Slovensku. Hlavným organizátorom festivalu Dotyky a spojenia je Slovenské komorné divadlo Martin. Festival z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia.

 

HLAVNÝ PROGRAM

Tematická rôznorodosť, výrazný autorský prístup, prevaha mimobratislavských divadiel, jazyková pestrosť, inklúzia, koprodukcie, zriaďované aj nezávislé divadlá – tak by sme mohli stručne charakterizovať desiatku inscenácií v Hlavnom programe. Hlavný program, ktorý je ťažiskom festivalu, zostavila dramaturgická rada v zložení: divadelná kritička Barbora Forkovičová, dramaturg a hudobný skladateľ Róbert Mankovecký, dramaturgička Monika Michnová a divadelná kritička Zuzana Timčíková. Členovia festivalovej dramaturgickej rady videli od apríla 2022 do začiatku apríla 2023 naživo vyše 110 inscenácií z divadiel, ktoré pôsobia na celom Slovensku. Z nich zostavili Hlavný program 18. ročníka festivalu, ktorý tvorí 10 inscenácií s veľmi rôznorodými témami, v ktorých prevládajú pôvodné autorské inscenácie nad tými, ktoré sa opierajú o klasický dramatický text.

Monika Michnová, programová riaditeľka festivalu, upriamuje pozornosť na špecifiká tohtoročného výberu: „V programe je viac inscenácií mimobratislavských divadiel, medzi nimi nájdeme aj inscenáciu Jókaiho divadla z Komárna v maďarskom jazyku a inscenáciu Divadla z Pasáže z Banskej Bystrice, ktoré pracuje s mentálne znevýhodnenými hercami. V tohtoročnom programe prevládajú inscenácie zriaďovaných divadiel, je ich dvakrát viac ako inscenácií, ktoré reprezentujú tzv. nezávislú, čiže nezriaďovanú scénu. V Hlavnom programe festivalu dokonca nájdeme dve koprodukcie. Jedna vznikla zo spolupráce zriaďovaného Jókaiho divadla a Vysokej školy múzických umení, druhá koprodukcia spojila Mestské divadlá pražské a Slovenské komorné divadlo Martin.

§  Divadlo Jána Palárika v Trnave – Palárik (a to jeho teátro)

§  Divadlo Jozefa Gregora Tajovského vo Zvolene – SME KRAJINA: Príbeh ľudí, priehrady a času

§  Divadlo Petra Mankoveckého – Nikdy Navždy

§  Divadlo Pôtoň – Terra Apathy  

§  Divadlo z Pasáže – Čajka

§  Jókaiho divadlo v Komárne – Woyzeck

§  Offline – Tí druhí

§  Slovenské komorné divadlo Martin – Iokasté

§  Slovenské národné divadlo – Kocúrkovo

§  Národné divadlo Košice – Idioti

 

PROGRAM PRE MLADÉ PUBLIKUM

Angažované divadlo, vizuálna encyklopédia, česko-slovenská bábková koprodukcia, inkluzívne aj sociálne divadlo tvoria tohtoročný výberový Program pre mladé publikum, ktorý zostavila divadelná teoretička a kritička Lenka Dzadíková z vyše 30 naživo videných inscenácií. Program pre mladé publikum je ukážkou tematickej a formálnej pestrosti, ale aj toho, že tvorba pre deti a mladých pokrýva celú vekovú škálu. Tvoria ho aj tento rok inscenácie, ktoré deťom prinášajú výber z toho najlepšieho, čo v slovenských divadlách vzniklo. Navyše ide o takú tvorbu, z ktorej budú mať estetický a myšlienkový zážitok aj rodičia či učiteľky a učitelia, ktorí budú deti sprevádzať.

 

§  Bábkové divadlo na Rázcestí v Banskej Bystrici – Veľká cesta

§  Bábkové divadlo Žilina – A ako Antarktída

§  Bratislavské bábkové divadlo – Zapísaný spolok slovenských a českých bábkarov uvádza: Zbojník a Gašparko

§  Divadlo LUDUS – Stano a Zlá noha

§  Nové divadlo – O nič nejde

 

Súčasťou festivalu Dotyky a spojenia 2023 bude aj:

▪ program v sekcii Junior, ktorý prezentuje inscenácie študentiek a študentov vysokých umeleckých škôl;

▪ popoludňajší program pre celú rodinu, ktorý prinesie do ulíc Martina pouličné divadlo;

▪ večerný program na námestí pred martinským divadlom, ktorého súčasťou sú divadelné inscenácie a koncerty;

▪ tvorivé dielne pre deti aj divadelných profesionálov;

▪ mnoho diskusií o divadle, spomedzi nich odborné diskusie Platforma, diskusie s divákmi po skončení predstavení v Hlavnom programe a záverečná hodnotiaca diskusia Finále.

Názov prímateľa
Slovenské komorné divadlo Martin

Celkový rozpočet:
212 000,00 €

Výška podpory:
120 000,00 €