Hlavná strana


Fond na podporu umenia nenesie žiadnu zodpovednosť za úplnosť, správnosť a pravdivosť, ako ani za legalitu údajov uvedených v tejto časti webového portálu FPU. Všetky zverejnené informácie, v textovej, hypertextovej alebo obrazovej forme sú výlučnou zodpovednosťou prijímateľa finančných prostriedkov poskytnutých Fondom na podporu umenia, ktorý preberá zodpovednosť za zverejnené informácie súhlasom s podmienkami FPU a samotným zverejnením informácií na webovom portáli FPU.

V prípade zistenia, že boli prijímateľom finančnej podpory poskytnutej Fondom na podporu umenia zverejnené nevhodné alebo hanlivé informácie, ktoré sú v rozpore s pravidlami FPU, morálkou a etiketou, Fond na podporu umenia má právo takéto informácie okamžite odstrániť z tejto časti webového sídla. Nevhodný obsah zverejnených príspevkom môžete nahlásiť na e-mailovej adrese propagacia@fpu.sk.

EQO 2023 Pendulum

Krátky opis
Podujatie je sprievodným workshopom dramaturgickej koncepcie reflektujúcej 30 rokov samostatnej slovenskej spoločnosti. Ústredným motívom kyvadla (pendulum), ktorý vyjadruje pohyb medzi pólmi, tematizuje stav verejného diškurzu, opakujúcu sa polarizáciu sociálnych, kultúrnych či politických vzorcov. Workshop pracuje s motívmi fyzických možností interpretácie vizuálneho umenia.
Fotogaléria
Názov podujatia
Workshop pohybových interpretácií 01

Miesto konania / kraj
Spišský Hrhov / Levoča

Termín konania
28.05.2023

Popis projektu
Druhý v roku 2023 a celkovo sedemnásty z formátu workshopov pod vedením odborného lektora, ktorý pre návštevníkov ponúkne výklad výtvarných techník spojený s autorskou interpretáciou výstavy. Premierovo sa sústredíme na fyzickú / pohybovú modalitu súčasného vizuálneho umenia a jej edukačného potenciálu.
lektor: Mgr. art. Adam Macko, ArtD. (kurátor EQO & odborný asistent Katedry výtvarnej výchovy a umenia, Filozofická fakulta Prešovskej univerzity v Prešove, pedagóg experimentálneho ateliéru iii & teoretických predmetov edukácie).
Podujatie z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia.
Názov prímateľa
SARAHS SK, N.O.

Celkový rozpočet:
14 570,00 €

Výška podpory:
13 000,00 €