Hlavná strana


Fond na podporu umenia nenesie žiadnu zodpovednosť za úplnosť, správnosť a pravdivosť, ako ani za legalitu údajov uvedených v tejto časti webového portálu FPU. Všetky zverejnené informácie, v textovej, hypertextovej alebo obrazovej forme sú výlučnou zodpovednosťou prijímateľa finančných prostriedkov poskytnutých Fondom na podporu umenia, ktorý preberá zodpovednosť za zverejnené informácie súhlasom s podmienkami FPU a samotným zverejnením informácií na webovom portáli FPU.

V prípade zistenia, že boli prijímateľom finančnej podpory poskytnutej Fondom na podporu umenia zverejnené nevhodné alebo hanlivé informácie, ktoré sú v rozpore s pravidlami FPU, morálkou a etiketou, Fond na podporu umenia má právo takéto informácie okamžite odstrániť z tejto časti webového sídla. Nevhodný obsah zverejnených príspevkom môžete nahlásiť na e-mailovej adrese propagacia@fpu.sk.

Galéria Výklad 2023

Krátky opis
​​Na výstave UN CUT prezentujú svoju fotografickú tvorbu dve autorky Klára Kusá a Bianka Ézsölová, ktoré spája štúdium fotografie na Vysokej škole výtvarných umení v Ateliéri fotografia, realita, konštrukcia.
Fotogaléria
Názov podujatia
Klára Kusá & Bianka Ézsölová - UN CUT

Miesto konania / kraj
Trnava / Trnava

Termín konania
01.06.2023 - 30.06.2023

Popis projektu

​​Na výstave UN CUT prezentujú svoju fotografickú tvorbu dve autorky Klára Kusá a Bianka Ézsölová, ktoré spája štúdium fotografie na Vysokej škole výtvarných umení v Ateliéri fotografia, realita, konštrukcia.

Obe autorky nachádzajú prienik vo svojej tvorbe v téme autoportrétu, prostredníctvom ktorého komunikujú svoje osobné, ale aj spoločenské postoje k identite zobrazovaného.
Od intímneho zamýšľania sa o vlastnej zraniteľnosti, vnútorného prežívania, sebahodnotenia a sebareflexívnych performatívnych vstupov priamo do objektu-fotografie po uvažovanie
o význame fotografie v globálnom merítku masmédií. Ich výtvarná analýza tém je podporená vystúpením z klasickej plošnej prezentácie fotografického obrazu do fotografických objektov – inštalácií.

Názov prímateľa
Bronco n.o.

Celkový rozpočet:
11 750,00 €

Výška podpory:
10 000,00 €