Hlavná strana


Fond na podporu umenia nenesie žiadnu zodpovednosť za úplnosť, správnosť a pravdivosť, ako ani za legalitu údajov uvedených v tejto časti webového portálu FPU. Všetky zverejnené informácie, v textovej, hypertextovej alebo obrazovej forme sú výlučnou zodpovednosťou prijímateľa finančných prostriedkov poskytnutých Fondom na podporu umenia, ktorý preberá zodpovednosť za zverejnené informácie súhlasom s podmienkami FPU a samotným zverejnením informácií na webovom portáli FPU.

V prípade zistenia, že boli prijímateľom finančnej podpory poskytnutej Fondom na podporu umenia zverejnené nevhodné alebo hanlivé informácie, ktoré sú v rozpore s pravidlami FPU, morálkou a etiketou, Fond na podporu umenia má právo takéto informácie okamžite odstrániť z tejto časti webového sídla. Nevhodný obsah zverejnených príspevkom môžete nahlásiť na e-mailovej adrese propagacia@fpu.sk.

Reštaurovanie olejomalieb zo zbierky Turčianskej galérie II.

Krátky opis
Zámerom projektu bolo odborné ošetrenie a zreštaurovanie dvoch zbierkových predmetov - olejomalieb na dreve zo zbierky Turčianskej galérie. Odborným ošetrením sa podarilo zastaviť postupujúcu degradáciu a tak uchovať historickú, kultúrnu a umeleckú hodnotu týchto diel. Zreštaurované diela boli spolu s dokumentáciou reštaurátorských postupov predstavené na výstave v TG.
Fotogaléria
Názov podujatia
Výstava dvoch zreštaurovaných olejomalieb na dreve od neznámeho autora z obdobia rokov 1700 až 1750

Miesto konania / kraj
Martin / Martin

Termín konania
02.05.2023 - 30.06.2023

Popis projektu

Tlačová správa

Výstava dvoch zreštaurovaných olejomalieb na dreve.

Výstava sprístupnená v Turčianskej galérii od 2. mája do 31. júna 2023 predstavuje verejnosti dve komplexne zreštaurované olejomaľby na dreve od neznámeho stredoeurópskeho maliar z obdobia rokov 1700 až 1750: "Žena s košíkom vajec" a "Pri kolovrate". Tieto dve diela patria k najstarším zbierkovým predmetom uloženým v depozitári Turčianskej galérie. Zároveň však patrili k tým najviac poškodeným. Vysoký stupeň degradácie výrazne znižoval ich skutočnú hodnotu, celkovú výtvarnú a významovú kvalitu a tiež expozičnú využiteľnosť pre širokú verejnosť. Diela sa podarilo zreštaurovať vďaka finančnej podpore z verejných zdrojov poskytnutých z Fondu na podporu umenia, ktorý je hlavným partnerom projektu a tiež vďaka podpore Žilinského samosprávneho kraja, ktorý je spolufinancovateľom projektu.                                                                                                                                          Reštauroval ich Štefan Kocka, diplomovaný reštaurátor, člen Komory reštaurátorov, s ktorým galéria už v minulosti spolupracovala na viacerých úspešných projektoch. Výstavu zreštaurovaných diel doplnia animačné aktivity pre organizované skupiny a podrobná dokumentácia, ktorá zachytáva kompletný proces náročných reštaurátorských postupov.

Názov prímateľa
Turčianska galéria v Martine

Celkový rozpočet:
4 220,00 €

Výška podpory:
2 500,00 €