Hlavná strana


Fond na podporu umenia nenesie žiadnu zodpovednosť za úplnosť, správnosť a pravdivosť, ako ani za legalitu údajov uvedených v tejto časti webového portálu FPU. Všetky zverejnené informácie, v textovej, hypertextovej alebo obrazovej forme sú výlučnou zodpovednosťou prijímateľa finančných prostriedkov poskytnutých Fondom na podporu umenia, ktorý preberá zodpovednosť za zverejnené informácie súhlasom s podmienkami FPU a samotným zverejnením informácií na webovom portáli FPU.

V prípade zistenia, že boli prijímateľom finančnej podpory poskytnutej Fondom na podporu umenia zverejnené nevhodné alebo hanlivé informácie, ktoré sú v rozpore s pravidlami FPU, morálkou a etiketou, Fond na podporu umenia má právo takéto informácie okamžite odstrániť z tejto časti webového sídla. Nevhodný obsah zverejnených príspevkom môžete nahlásiť na e-mailovej adrese propagacia@fpu.sk.

Dni fotografie v Leviciach, 16. ročník medzinárodného fotografického festivalu

Krátky opis
Dni fotografie v Leviciach, medzinárodný fotografický festival (ďalej DFLV) je podujatie, kde sa prezentujú profesionálni a amatérski fotografi svojimi dielami. Uskutočníme každoročne niekoľko výstav a niekoľko sprievodných podujatí, tematicky spojených s fotografickým umením.
Fotogaléria
Názov podujatia
Dni fotografie v Leviciach, 16. ročník medzinárodného fotografického festivalu

Miesto konania / kraj
Levice / Levice

Termín konania
05.05.2023 - 30.06.2023

Popis projektu

Zámerom organizátorov pri organizovaní a realizovaní podujatí DFLV je ponúknuť obyvateľom sériu fotografických výstav, profesionálov a amatérov, fotoklubov zo Slovenska a zahraničia, ponúknuť viacero sprievodných podujatí blízkych fotografickému umeniu. Jeho hlavným cieľom je usporiadanie série výstav venovaných širšej kultúrnej verejnosti, ale aj odborníkom a znalcom fotografického umenia. Hlavným organizátorom je Regionálne osvetové stredisko v Leviciach a spoluorganizátorom Fotogravity o.z. Cieľom je, aby sme prispeli k metodickému a odbornému vzdelávaniu amatérskych fotografov. Celé podujatie propaguje význam fotografie, ako jedného z najvýznamnejších vizuálnych umeleckých médií. Výsledkom festivalu je sprostredkovanie, oslava fotoumenia v regióne a nadviazanie medzištátnych vzťahov. Pozývame profesionálnych fotografov prezentovať sa z metodických a vzdelávacích dôvodov, Cieľom je, aby sa neprofesionálni fotografi učili od profesionálov a profesionálne rástli. DFLV plní úlohu vzdelávaciu, metodickú, náučnú a prezentačnú. Garantom podujatia je Peter Župník, fotograf. 

Názov prímateľa
REGIONÁLNE OSVETOVÉ STREDISKO V LEVICIACH

Celkový rozpočet:
8 950,00 €

Výška podpory:
3 500,00 €