Hlavná strana


Fond na podporu umenia nenesie žiadnu zodpovednosť za úplnosť, správnosť a pravdivosť, ako ani za legalitu údajov uvedených v tejto časti webového portálu FPU. Všetky zverejnené informácie, v textovej, hypertextovej alebo obrazovej forme sú výlučnou zodpovednosťou prijímateľa finančných prostriedkov poskytnutých Fondom na podporu umenia, ktorý preberá zodpovednosť za zverejnené informácie súhlasom s podmienkami FPU a samotným zverejnením informácií na webovom portáli FPU.

V prípade zistenia, že boli prijímateľom finančnej podpory poskytnutej Fondom na podporu umenia zverejnené nevhodné alebo hanlivé informácie, ktoré sú v rozpore s pravidlami FPU, morálkou a etiketou, Fond na podporu umenia má právo takéto informácie okamžite odstrániť z tejto časti webového sídla. Nevhodný obsah zverejnených príspevkom môžete nahlásiť na e-mailovej adrese propagacia@fpu.sk.

KULTÚRA ČLOVEKA, KULTÚRA SPOLOČNOSTI; edukatívno - umelecké aktivity podporujúce rozvoj osobnosti

Krátky opis
Zámerom projektu je formou edukatívno- umeleckých aktivít v oblasti divadla, výtvarníctva, umeleckej fotografie a multimediálneho umenia podporovať rozvoj osobnosti detí, mládeže a dospelých v našom regióne. Cieľom projektu je podporiť a rozvíjať kreativitu, komunikáciu a umelecké cítenie, poskytnúť alternatívu trávenia voľného času s výchovno-vzdelávacím rozmerom, motivovať ich , aby našli cestu k svojím záľubám a aby rozvíjali svoje nadanie.
Fotogaléria
Názov podujatia
MULTIMEDIÁLNE UMENIE ako nástroj rozvoja ekologického myslenia III - Životné prostredie

Miesto konania / kraj
Považská Bystrica / Považská Bystrica

Termín konania
14.06.2018

Popis projektu

Multimediálna tvorba je dôležitým prvkom súčasnej kultúry. Je prostriedkom na komunikovanie posolstiev rôzneho druhu, ktoré sa dotýkajú celej spoločnosti. Jednou z dôležitých tém súčasnosti je aj rozvoj ekologického myslenia. Dňa 14.6.2018 sa preto uskutoční už tretia časť environmentálne zameraných aktivít pre deti a mládež v rámci projektu KULTÚRA ČLOVEKA, KULTÚRA SPOLOČNOSTI; edukatívno - umelecké aktivity podporujúce rozvoj osobnosti, ktorý pripravilo Považské osvetové stredisko.

 

Aktivita je sústredená na prepojenie multimediálneho umenia s rozvojom environmentálneho myslenia u mládeže prostredníctvom troch interaktívnych seminárov. Lektorom seminárov je ekológ, ktorý propaguje svoju prácu a ekologické posolstvá tvorbou svojich fotografií. Obsahové zameranie je orientované na Svetový deň životného prostredia /5.6./. Podstatou je poukázať na nové formy šírenia environmentálnych posolstiev, na možné spôsoby pozitívneho využitia médií ale aj úskalia nesprávnej propagácie a nepriameho zavádzania prostredníctvom vizuálneho umenia.

RNDr. Matej Žiak, PhD. je profesiou, ale i životom biológ a ekológ. Táto vedná disciplína, no v jeho prípade skôr životný štýl, ho formovala od detstva. Narodil sa v Banskej Bystrici, vyrastal v prostredí Strážovských vrchov v Babkove pri Žiline. Študoval všeobecnú biológiu a neskôr ekológiu tečúcich vôd na Prírodovedeckej fakulte UK v Bratislave, kde dokončil aj doktorát. Momentálne pracuje v Slovenskom národnom múzeu v Martine ako entomológ a venuje sa výskumu vodného hmyzu v regióne Turiec. Od roku 2007 sa venuje na profesionálnej úrovni fotografovaniu slovenskej prírody.


Názov prímateľa
Považské osvetové stredisko v Považskej Bystrici

Celkový rozpočet:
1 650,00 €

Výška podpory:
1 500,00 €