Hlavná strana


Fond na podporu umenia nenesie žiadnu zodpovednosť za úplnosť, správnosť a pravdivosť, ako ani za legalitu údajov uvedených v tejto časti webového portálu FPU. Všetky zverejnené informácie, v textovej, hypertextovej alebo obrazovej forme sú výlučnou zodpovednosťou prijímateľa finančných prostriedkov poskytnutých Fondom na podporu umenia, ktorý preberá zodpovednosť za zverejnené informácie súhlasom s podmienkami FPU a samotným zverejnením informácií na webovom portáli FPU.

V prípade zistenia, že boli prijímateľom finančnej podpory poskytnutej Fondom na podporu umenia zverejnené nevhodné alebo hanlivé informácie, ktoré sú v rozpore s pravidlami FPU, morálkou a etiketou, Fond na podporu umenia má právo takéto informácie okamžite odstrániť z tejto časti webového sídla. Nevhodný obsah zverejnených príspevkom môžete nahlásiť na e-mailovej adrese propagacia@fpu.sk.

Dimenzia Dobšau

Krátky opis
Občianske združenie UMČO a umelecký kolektív Nano VJs prinášajú do Dobšinej jedinečný vizuálny zážitok. Projekt ideovo čerpá z kultúrneho bohatstva regiónu Gemer, ktoré zapracuje do vizuálneho zážitku vo forme videomappingu. Našim cieľom je rozšíriť obzory a zvýšiť kultúrne povedomie o meste Dobšiná, ale tiež zapojiť hravou formou do tvorby miestnu komunitu a lokálne umčo. Multimediálne dielo Dimenzia Dobšau uvidíte na fasáde mestskej radnice v Dobšinej v piatok 26. mája 2023 po zotmení.
Fotogaléria
Názov podujatia
Dimenzia Dobšau | videomapping

Miesto konania / kraj
Dobšiná / Rožňava

Termín konania
01.07.2022 - 31.05.2023

Popis projektu

Občianske združenie UMČO v spolupráci s umeleckým kolektívom Nano VJs a Základnou umeleckou školou Dobšiná prináša do Dobšinej jedinečný vizuálny zážitok. Dámy a páni, vstúpte s nami do Dimenzie Dobšau!


Projekt je priamo napojený na perifériu krásneho regiónu Gemer a súčasnou vizualitou a zážitkom vo forme videomappingu poukazuje na potenciál mesta Dobšiná a regiónu ako takého. Multimediálne dielo analyzuje architektúru, reflektuje autenticitu miesta a upriamuje pozornosť na verejný priestor formou súčasného umenia nových médií. Inšpiráciou bola najmä bohatá banícka história regiónu a mesta Dobšiná a legenda o Sklenenej pani z Marón, ale tiež lokálne mýty plné škriatkov a víl, kultúrny aktivista z 19. storočia, takmer zabudnutý jazyk bulinerčina a aj nedávno objavený minerál. To všetko sa bude odohrávať na neorenesančnej fasáde mestskej radnice v Dobšinej v piatok 26. mája 2023. Hravou formou však zapájame do tvorby aj miestnu komunitu. Výslednú podobu diela vo veľkej miere ovplyvnili aj žiaci Základnej umeleckej školy Dobšiná a časť ich tvorby bude použitá vo videomappingu. Ako súčasť projektu sa v apríli uskutočnil animačný workshop, na ktorom sa pod vedením lektora a aktívneho umelca Pavla Červeniaka žiaci naučili základy analógovej animácie.


Občianske združenie UMČO sídli a tvorí prevažne v Košiciach. Názov je odvodený od hesla "umenie pre každého človeka" a naším hlavným cieľom je podpora kreativity u bežných ľudí v každodennom živote. Spájame profesionálnych umelcov z rôznych oblastí so zapojením miestnej komunity. Preto nás veľmi teší spolupráca so žiakmi ZUŠ Dobšiná a vizuálnym media art kolektívom Nano VJs v zložení Beáta Kolbašovská a Jakub Pišek. Ich špecializáciou sú svetelné a interaktívne inštalácie, multimediálne performance, VJing a videomapping. Tvorivou a experimentálnou umeleckou produkciou s interdisciplinárnym prístupom vytvárajú site-specific projekty, priamo šité na mieru, tentokrát na mieru Dobšinskej radnice. Bude to vskutku spektakulárny umelecký kotlík kypiaci vizuálnymi haluškami. Tešíme na vás 26. mája 2023 po zotmení pred radnicou v Dobšinej. Projekt z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia.

Názov prímateľa
UMČO

Celkový rozpočet:
5 272,00 €

Výška podpory:
5 000,00 €