Hlavná strana


Fond na podporu umenia nenesie žiadnu zodpovednosť za úplnosť, správnosť a pravdivosť, ako ani za legalitu údajov uvedených v tejto časti webového portálu FPU. Všetky zverejnené informácie, v textovej, hypertextovej alebo obrazovej forme sú výlučnou zodpovednosťou prijímateľa finančných prostriedkov poskytnutých Fondom na podporu umenia, ktorý preberá zodpovednosť za zverejnené informácie súhlasom s podmienkami FPU a samotným zverejnením informácií na webovom portáli FPU.

V prípade zistenia, že boli prijímateľom finančnej podpory poskytnutej Fondom na podporu umenia zverejnené nevhodné alebo hanlivé informácie, ktoré sú v rozpore s pravidlami FPU, morálkou a etiketou, Fond na podporu umenia má právo takéto informácie okamžite odstrániť z tejto časti webového sídla. Nevhodný obsah zverejnených príspevkom môžete nahlásiť na e-mailovej adrese propagacia@fpu.sk.

Sezóna X

Krátky opis
Moderovaná prezentácia o profesionálnom živote a tvorbe významných slovenských vizuálnych umelcov, vzdelávací program pre odbornú i laickú verejnosť v Galérii Schemnitz
Fotogaléria
Názov podujatia
Ladislav Čarný / Stano Masár

Miesto konania / kraj
Banská Štiavnica / Banská Štiavnica

Termín konania
19.05.2023

Popis projektu

V Galérii Schemnitz prinášame odborný diskurz a témy podstatné pre pochopenie dôležitých súvislostí a faktorov ovplyvňujúci vývoj progresívnych trendov v súčasnom vizuálnom umení. Tentokrát budeme hovoriť  o umeleckých aktivitách Ladislava Čarného, ktorý nedávno vydal monografiu a prezentoval rozsiahlu kolekciu svojich prác v Považskej galérii umenia.  Budeme sa autora pýtať na proces, ako rozmýšľa o témach, ako ich spracúva a akú stratégiu používa pri prezentácii svojich ideí a realizácií. Vybrané ukážky z jeho tvorby budú prezentáciou tohto jeho záujmu a poodhalia príbehy, ktoré sú v nich kódované.

Názov prímateľa
Združenie na podporu umenia - terra artis

Celkový rozpočet:
15 747,00 €

Výška podpory:
14 000,00 €