Hlavná strana


Fond na podporu umenia nenesie žiadnu zodpovednosť za úplnosť, správnosť a pravdivosť, ako ani za legalitu údajov uvedených v tejto časti webového portálu FPU. Všetky zverejnené informácie, v textovej, hypertextovej alebo obrazovej forme sú výlučnou zodpovednosťou prijímateľa finančných prostriedkov poskytnutých Fondom na podporu umenia, ktorý preberá zodpovednosť za zverejnené informácie súhlasom s podmienkami FPU a samotným zverejnením informácií na webovom portáli FPU.

V prípade zistenia, že boli prijímateľom finančnej podpory poskytnutej Fondom na podporu umenia zverejnené nevhodné alebo hanlivé informácie, ktoré sú v rozpore s pravidlami FPU, morálkou a etiketou, Fond na podporu umenia má právo takéto informácie okamžite odstrániť z tejto časti webového sídla. Nevhodný obsah zverejnených príspevkom môžete nahlásiť na e-mailovej adrese propagacia@fpu.sk.

Od literatúry k poznaniu

Krátky opis
OZ HumnoArt organizuje v tomto roku niekoľko vzdelávacích aktivít zameraných na študentov stredných škôl. Jednu z plánovaných prednášok bude lektorovať známy slovenský propagátorov vedy – Samuel Kováčik, autor knihy Obyčajné zázraky. Gymnazisti sa vďaka jeho prístupu k vedeckým poznatkom, ich šíreniu a k práci s odbornými informáciami môžu dozvedieť, že „Veda nie je nuda“. Podujatie z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia.
Fotogaléria
Názov podujatia
Od literatúry k poznianiu - Veda nie je nuda

Miesto konania / kraj
Humenné / Humenné

Termín konania
31.05.2023

Popis projektu

Keďže vnímame neustále narastajúcu potrebu vzdelávania mladých ľudí, s ktorými pracujeme aj pri našich rôznych literárnych aktivitách a projektoch, rozhodli sme sa zrealizovať sériu prednášok spojených s diskusiami na pálčivé a dôležité témy aktuálnej doby. Ako lektorov sme oslovili literárne činných odborníkov, ktorí majú za sebou publikačnú činnosť, aby sme na literárnej báze uchopili tému, ktorú chceme participujúcim skupinám študentov hlbšie priblížiť - pedagogičku a antikorupčnú aktivistku Emíliu Sičákovú-Beblavú, ekológa a aktivistu Erika Baláža, popularizátora vedy a teoretického fyzika Samuela Kováčika, publicistu a prekladateľa Samuela Marca či novinárky, ktoré napísali knihu o duševnom zdraví Veroniku Folentovú a Vitaliu Bellu. Cieľom je ponúknuť lokálnym stredným školám, ktoré sa prihlásia do našej výzvy, absolvovať sériu 2 z ponúkaných 10 prednášok a diskusií, hlbší ponor do tém ako ochrana životného prostredia, práca so slovom, orientácia v spoločensko-politickom dianí, duševné zdravie či vedecký pokrok. Školy tak budú môcť pre svoje triedy žiakov vybrať témy, ktoré oni sami vnímajú, že im v rámci vyučovacieho procesu nevenujú dostatočnú pozornosť. Jednotliví lektori tak absolvujú aj viac ako jednu prednášku spojenú s diskusiou, a to vždy s inou skupinou mladých ľudí. Projekt Od literatúry k poznaniu je ambicióznou sériou podujatí, ktoré korešpondujú s naším cieľom aktívne a dlhodobo pracovať s mladou generáciou potencionálnych čitateľov, pozitívne podporiť ich osobný rast, kultivovať ich a učiť empatii.

Názov prímateľa
HumnoArt

Celkový rozpočet:
2 750,00 €

Výška podpory:
2 400,00 €