Hlavná strana


Fond na podporu umenia nenesie žiadnu zodpovednosť za úplnosť, správnosť a pravdivosť, ako ani za legalitu údajov uvedených v tejto časti webového portálu FPU. Všetky zverejnené informácie, v textovej, hypertextovej alebo obrazovej forme sú výlučnou zodpovednosťou prijímateľa finančných prostriedkov poskytnutých Fondom na podporu umenia, ktorý preberá zodpovednosť za zverejnené informácie súhlasom s podmienkami FPU a samotným zverejnením informácií na webovom portáli FPU.

V prípade zistenia, že boli prijímateľom finančnej podpory poskytnutej Fondom na podporu umenia zverejnené nevhodné alebo hanlivé informácie, ktoré sú v rozpore s pravidlami FPU, morálkou a etiketou, Fond na podporu umenia má právo takéto informácie okamžite odstrániť z tejto časti webového sídla. Nevhodný obsah zverejnených príspevkom môžete nahlásiť na e-mailovej adrese propagacia@fpu.sk.

365 dní v knižnici

Krátky opis
Rázusovie Vrbica – regionálna literárna súťaž pre deti a mládež do 15 rokov; Slávnostné otvorenie, rozborový seminár a vyhodnotenie literárnej súťaže - 26. máj 2023 od 8.00 hod.
Fotogaléria
Názov podujatia
Rázusovie Vrbica – literárna súťaž

Miesto konania / kraj
Liptovský Mikuláš / Liptovský Mikuláš

Termín konania
26.05.2023

Popis projektu

Poslaním literárnej súťaže – Rázusovie Vrbica je súťažnou formou rozvíjať literárnu tvorbu detí a mládeže do 15 rokov a poskytovať priestor pre vzájomnú konfrontáciu výsledkov tvorby mladých začínajúcich autorov. Súťažné príspevky musia tvoriť pôvodné práce. Mladí autori súťažia v kategóriách poézia a próza. Príspevky hodnotí odborná porota v zložení: Marcela Feriančeková a Silvia Vančová. Vyhodnotenie literárnej súťaže sa uskutoční 26. mája 2023 na 27. ročníku Rázusovie Vrbica – prehliadky literárnej tvorby a recitačného umenia deti a mládeže Liptova v Liptovskom Mikuláši. Samotnému vyhodnoteniu bude predchádzať rozborový seminár v Liptovskej knižnici Gašpara Fejérpataky-Belopotockého. Najlepšia literárna práca bude ocenená Cenou Martina Rázusa a literárne dielo bude verejne prezentované pri vyhlásení výsledkov súťaže.  

Názov prímateľa
Liptovská knižnica Gašpara Fejérpataky-Belopotockého v Liptovskom Mikuláši

Celkový rozpočet:
5 620,00 €

Výška podpory:
5 000,00 €