Hlavná strana


Fond na podporu umenia nenesie žiadnu zodpovednosť za úplnosť, správnosť a pravdivosť, ako ani za legalitu údajov uvedených v tejto časti webového portálu FPU. Všetky zverejnené informácie, v textovej, hypertextovej alebo obrazovej forme sú výlučnou zodpovednosťou prijímateľa finančných prostriedkov poskytnutých Fondom na podporu umenia, ktorý preberá zodpovednosť za zverejnené informácie súhlasom s podmienkami FPU a samotným zverejnením informácií na webovom portáli FPU.

V prípade zistenia, že boli prijímateľom finančnej podpory poskytnutej Fondom na podporu umenia zverejnené nevhodné alebo hanlivé informácie, ktoré sú v rozpore s pravidlami FPU, morálkou a etiketou, Fond na podporu umenia má právo takéto informácie okamžite odstrániť z tejto časti webového sídla. Nevhodný obsah zverejnených príspevkom môžete nahlásiť na e-mailovej adrese propagacia@fpu.sk.

365 dní v knižnici

Krátky opis
Monitoring v knižnici – vedomostno-súťažný kvíz pre žiakov 9. ročníkov ZŠ; 25. máj 2023 od 9.30 hod., v úseku literatúry pre deti a mládež
Fotogaléria
Názov podujatia
Monitoring v knižnici

Miesto konania / kraj
Liptovský Mikuláš / Liptovský Mikuláš

Termín konania
25.05.2023

Popis projektu

Prihlásení žiaci deviatych ročníkov základných škôl mesta Liptovský Mikuláš a jeho blízkeho okolia si v súťažno-vedomostnom kvíze Monitoring v knižnici otestujú svoje vedomosti a všeobecný prehľad (v rozmedzí učiva 6.-9. ročníka základných škôl) nielen zo slovenskej a svetovej literatúry, ale i z teórie literatúry a gramatiky, ľudovej slovesnosti, geografie a histórie. Jedno kolo otázok bude venované nášmu významnému kultúrnemu dejateľovi Ivanovi Stodolovi, pri príležitosti jeho 135. výročia narodenia.

Hlavným cieľom pracovníčok knižnice, ktoré kvíz organizujú už po desiaty raz, je dať žiakom zvlášť priestor na porovnanie sa so svojimi rovesníkmi z iných škôl, zopakovať si učivo, nadobudnúť skúsenosť z vlastnej verejnej prezentácie a tiež niečo nové sa naučiť. Dosiahnutie najlepšieho umiestnenia nie je až také podstatné. Vedomosti sa dajú natrénovať, ale dôležitejšie je, aby ich vedeli žiaci ďalej zušľachťovať v následnom štúdiu na strednej škole a uplatňovať v reálnom živote. 

 

Názov prímateľa
Liptovská knižnica Gašpara Fejérpataky-Belopotockého v Liptovskom Mikuláši

Celkový rozpočet:
5 620,00 €

Výška podpory:
5 000,00 €