Hlavná strana


Fond na podporu umenia nenesie žiadnu zodpovednosť za úplnosť, správnosť a pravdivosť, ako ani za legalitu údajov uvedených v tejto časti webového portálu FPU. Všetky zverejnené informácie, v textovej, hypertextovej alebo obrazovej forme sú výlučnou zodpovednosťou prijímateľa finančných prostriedkov poskytnutých Fondom na podporu umenia, ktorý preberá zodpovednosť za zverejnené informácie súhlasom s podmienkami FPU a samotným zverejnením informácií na webovom portáli FPU.

V prípade zistenia, že boli prijímateľom finančnej podpory poskytnutej Fondom na podporu umenia zverejnené nevhodné alebo hanlivé informácie, ktoré sú v rozpore s pravidlami FPU, morálkou a etiketou, Fond na podporu umenia má právo takéto informácie okamžite odstrániť z tejto časti webového sídla. Nevhodný obsah zverejnených príspevkom môžete nahlásiť na e-mailovej adrese propagacia@fpu.sk.

BrM: NIE

Krátky opis
Témou inscenácie je pochopenie mechanizmu vzniku obdobia vzdoru u detí vo veku 2 – 5 rokov, ktoré budeme v našej inscenácii skúmať, analyzovať a vizualizovať prostriedkami bábkového/výtvarného divadla, je však treba myslieť aj na ďalšie špecifiká tejto vekovej kategórie divákov, ktoré sa týkajú ich spôsobu vnímania a komunikácie.
Fotogaléria
Názov podujatia
Premiéra inscenácie NIE!

Miesto konania / kraj
Košice / Košice I,Košice II,Košice III,Košice IV

Termín konania
23.05.2023

Popis projektu

Témou inscenácie je pochopenie mechanizmu vzniku obdobia vzdoru u detí vo veku 2 – 5 rokov. Obdobie vzdoru je skúmané na modelových situáciách zobrazených formou bábkového divadla, ako napríklad nakupovanie v shopping centre, prechádzka v parku, hranie sa na pieskovisku, raňajkovanie atď. Výber témy a inscenačný tvar je úzko prepojený s cieľovou diváckou skupinou – deťmi od 3 rokov. Toto obdobie je tak hlavnou tematickou linkou inscenácie. Okrem fenoménu obdobia vzdoru, ktorý budeme v našej inscenácii skúmať, analyzovať a vizualizovať prostriedkami bábkového/výtvarného divadla, je však treba myslieť aj na ďalšie špecifiká tejto vekovej kategórie divákov, ktoré sa týkajú ich spôsobu vnímania a komunikácie. Povaha dieťaťa vo veku 2 – 5 rokov je egocentrická. Dieťa v tomto veku sa s rovesníkmi nebaví, resp. nerozpráva z toho dôvodu, aby zdieľalo svoje myšlienky, ale len pre zábavu. Ak 3-ročné dieťa položí otázku, či už dospelému, alebo inému dieťaťu, neočakáva odpoveď. Dieťa si dáva odpoveď samo. Navyše dieťa sa nikdy nepýta, či mu bolo rozumieť. Pre dieťa to je prirodzená vec, pretože nemyslí na iných. Tento fakt súvisí so skutočnosťou, že deťom do 6 rokov chýba trvalé spolužitie s inými deťmi a okrem toho aj s tým, že reč dieťaťa používaná v situáciách, keď sa hrá, pozostáva aj z reči gest, zvukov a mimiky. Všetky tieto skutočnosti otvárajú pre inscenátorov veľa výziev a nútia nás zamýšľať sa nad divadelným jazykom bábkového/vizuálneho inscenačného tvaru určeného pre detského diváka úplne novo, nečakane, prekvapivo. Súčasťou inscenácie bude živá hudobná zložka. Inscenácia bude bez dialógov, a jediné slovo, ktoré sa bude vracať v rôznych variáciách bude slovo NIE!

Inscenácia je určená divákom od 3 rokov. Miesto konania: Alžbetina 38.
Názov prímateľa
Bábkové divadlo v Košiciach

Celkový rozpočet:
20 700,00 €

Výška podpory:
7 750,00 €