Hlavná strana


Fond na podporu umenia nenesie žiadnu zodpovednosť za úplnosť, správnosť a pravdivosť, ako ani za legalitu údajov uvedených v tejto časti webového portálu FPU. Všetky zverejnené informácie, v textovej, hypertextovej alebo obrazovej forme sú výlučnou zodpovednosťou prijímateľa finančných prostriedkov poskytnutých Fondom na podporu umenia, ktorý preberá zodpovednosť za zverejnené informácie súhlasom s podmienkami FPU a samotným zverejnením informácií na webovom portáli FPU.

V prípade zistenia, že boli prijímateľom finančnej podpory poskytnutej Fondom na podporu umenia zverejnené nevhodné alebo hanlivé informácie, ktoré sú v rozpore s pravidlami FPU, morálkou a etiketou, Fond na podporu umenia má právo takéto informácie okamžite odstrániť z tejto časti webového sídla. Nevhodný obsah zverejnených príspevkom môžete nahlásiť na e-mailovej adrese propagacia@fpu.sk.

XII. rok činnosti OZ Nástupište 1-12

Krátky opis
Srdečne pozývame na otvorenie zvukovo-priestorovej inštalácie, ktorej súčasťou je performancia Katarína Marošiová: Phase modulations 15.5.2023 o 17:00, Nástupište 1-12, podchod AS Topoľčany Výstava potrvá 15.5.-26.5.2023 Súčasť projektu je performaívny worshop ako reakcia na/s dielom pod vedením choreografa Tomáš Danielisa. *23.5.2023 17:00 performancia, Nástupište 1-12, podchod AS výstup z workshopu pod vedením choreografa Tomáša Danielisa
Fotogaléria
Názov podujatia
Otvorenie výstavy, performance a výstup z performatívneho workshopu

Miesto konania / kraj
Topoľčany / Topoľčany

Termín konania
15.05.2023 - 26.05.2023

Popis projektu

Katarína Marošiová: Phase modulations

15.5.2023 o 17:00, Nástupište 1-12, podchod AS Topoľčany


Výstava potrvá 15.5.-26.5.2023

Inštalácia Phase modulations sa zameriava na tvorbu, pohyb a šírenie zvuku v konkrétnom priestore. Autorka Katarína Marošiová využíva zvuky vytvorené konkrétnym manipulovaním s materiálmi, objektmi, ľuďmi a ich vlastnými zvukovými prejavmi. Tieto zvuky následne spracováva v digitálnom prostredí v softvéri Pure Data.

Inštalácia prezentuje manipulácie so zvukom, materiálom a priestorom. Autorka vystupuje do priestoru a realizuje vlastné vokálne interpretácie zvukových kompozícií v kombinácii s minimalistickým manipulovaním rúrkami - objektmi, ktoré si vybrala na základe ich akustických vlastností a schopnosti šíriť zvuk špecifickým spôsobom.

Cieľom inštalácie je zobraziť proces vznikajúcej práce v kontexte interaktívnych procesov prostredníctvom autorských manipulácií s objektami, zvukom a autorským prejavom. Návštevníci výstavy majú možnosť vidieť a počuť vznikajúce dielo a zároveň zažiť atmosféru priestoru, kde sa manipulácie so zvukom odohrávajú.

V spolupráci so študentmi Súkromného konzervatória Dezidera Kardoša v Topoľčanoch vznikne participatívna interaktívna choreografia ako reakcia na/s dielom pod vedením choreografa Tomáš Danielisa.

*23.5.2023 17:00 performancia, Nástupište 1-12, podchod AS výstup z workshopu pod vedením choreografa Tomáša Danielisa viac https://fb.me/e/4fis0hSZI

Katarína Maroiová je tudentkou magisterského roníka Katedry Intermédií a priestorovej tvorby na Akadémií umení v Banskej Bystrici. Aktuálne pôsobí v Ateliéri Plocha – Objekt – Priestor pod vedením prof. Miroslava Brooa akad. mal., kde pracuje na svojej aktuálnej práci pod názvom „Materiálové, priestorové a enviromentálne udalosti v kontexte participatívnych stratégií“. Jej objektom skúmania sú autorské manipulácie so zvukom, pohybom, priestorom a materiálom ako aj potencionalita participatívnych stratégií pri rieení vzahov medzi autorom, dielom a divákom. Vo svojich výstupoch uvauje nad umeleckým dielom aj mimo svojej materiálnej truktúry.

V minulosti sa venovala recyklácií a tvorbe autorského papiera, z ktorého neskôr za pouitia hliny, a semien vytvorila komplexné umelecké dielo 5 listov, ktoré vaka trienále Textile Art Today bolo vystavené v piatich galériách na území Slovenska, eska, Maarska, Poska ako aj získalo ocenenie Tatranskej galérie. 

Názov prímateľa
Nástupište 1-12

Celkový rozpočet:
44 781,00 €

Výška podpory:
40 000,00 €