Hlavná strana


Fond na podporu umenia nenesie žiadnu zodpovednosť za úplnosť, správnosť a pravdivosť, ako ani za legalitu údajov uvedených v tejto časti webového portálu FPU. Všetky zverejnené informácie, v textovej, hypertextovej alebo obrazovej forme sú výlučnou zodpovednosťou prijímateľa finančných prostriedkov poskytnutých Fondom na podporu umenia, ktorý preberá zodpovednosť za zverejnené informácie súhlasom s podmienkami FPU a samotným zverejnením informácií na webovom portáli FPU.

V prípade zistenia, že boli prijímateľom finančnej podpory poskytnutej Fondom na podporu umenia zverejnené nevhodné alebo hanlivé informácie, ktoré sú v rozpore s pravidlami FPU, morálkou a etiketou, Fond na podporu umenia má právo takéto informácie okamžite odstrániť z tejto časti webového sídla. Nevhodný obsah zverejnených príspevkom môžete nahlásiť na e-mailovej adrese propagacia@fpu.sk.

Machina hydraulica: Diskurz obmien Kumštu v priestore a čase

Krátky opis
Cieľom odborného podujatia Krajského múzea v Prešove - odbornej konferencie s kolokviom - je priniesť nové náhľady na možnosti modernizácie Kumštu ako jednej z ikonických pamätihodností Prešova.
Fotogaléria
Názov podujatia
Machina hydraulica: Diskurz obmien Kumštu v priestore a čase

Miesto konania / kraj
Prešov / Prešov

Termín konania
26.04.2023 - 26.05.2023

Popis projektu

Podstatou stretnutia odborníkov z architektonickej, múzejnej a kultúrnej oblasti je vytvorenie diskusie o uchopení a súčasnom využití národnej kultúrnej pamiatky. NKP Vodáreň – Kumšt patrí medzi spravované budovy Krajského múzea a v súčasnosti sa kvôli nevyhovujúcemu technickému stavu nevyužíva. Ide však o pamiatku nevšedného historického významu pre mesto. V budúcnosti plánuje Krajské múzeum zlepšiť stavebno-technický stav NKP, vytvoriť podmienky pre obnovenie historickej budovy a v neposlednom rade Kumšt využívať aj na expozičné či prezentačné účely Krajského múzea v Prešove.

Názov prímateľa
Krajské múzeum v Prešove

Celkový rozpočet:
2 300,00 €

Výška podpory:
2 000,00 €