Hlavná strana


Fond na podporu umenia nenesie žiadnu zodpovednosť za úplnosť, správnosť a pravdivosť, ako ani za legalitu údajov uvedených v tejto časti webového portálu FPU. Všetky zverejnené informácie, v textovej, hypertextovej alebo obrazovej forme sú výlučnou zodpovednosťou prijímateľa finančných prostriedkov poskytnutých Fondom na podporu umenia, ktorý preberá zodpovednosť za zverejnené informácie súhlasom s podmienkami FPU a samotným zverejnením informácií na webovom portáli FPU.

V prípade zistenia, že boli prijímateľom finančnej podpory poskytnutej Fondom na podporu umenia zverejnené nevhodné alebo hanlivé informácie, ktoré sú v rozpore s pravidlami FPU, morálkou a etiketou, Fond na podporu umenia má právo takéto informácie okamžite odstrániť z tejto časti webového sídla. Nevhodný obsah zverejnených príspevkom môžete nahlásiť na e-mailovej adrese propagacia@fpu.sk.

Keď rozprávajú... spomienky a tradície

Krátky opis
Tanečný dom má podnietiť folklórne zoskupenia i sólistov k vyhľadávaniu, zberu, uchovávaniu a naštudovaniu neznámych i menej známych prejavov tradičnej hudobno-spevnej, ale prevažne tanečnej kultúry a ich prirodzenému začleneniu do pohybovej a tanečnej kultúry . Nazbierané skúsenosti z tanečného domu budú zúročené aj na tanečnej zábave po jeho ukončení.
Fotogaléria
Názov podujatia
Vranovské tanečné domy

Miesto konania / kraj
Vranov nad Topľou / Vranov nad Topľou

Termín konania
02.01.2018 - 17.12.2018

Popis projektu

Aktivita Vranovské tanečné domy /TD/ sa stávajú tradíciou a získavajú si čoraz väčšiu popularitu. Svedčí o tom aj účasť nielen Vranovčanov ale aj záujemcov takmer z celého PSK a KSK. V roku 2017 sa konal cyklus 4 TD pod vedením profesionálnych tanečných pedagógov. Účastníkom sme ponúkli tance a spevy z rôznych oblastí Slovenska. Pridanou hodnotou boli etnodomy .Slovensko je popretkávané množstvom tancov, mnohokrát zabudnutých, ktoré sa prostredníctvom fundovaných pedagógov snažíme priblížiť širokej verejnosti.Projekt Vranovské tanečné domy bude opäť pozostávať zo 4 TD, Hlavným cieľom je prispievať k uchovávaniu, rozvíjaniu a sprístupneniu prejavov tradičnej tanečnej kultúry Slovenska najprístupnejšou formou vlastným zážitkom a skúsenosťou. 

Názov prímateľa
Hornozemplínske osvetové stredisko vo Vranove nad Topľou

Celkový rozpočet:
9 100,00 €

Výška podpory:
8 500,00 €