Hlavná strana


Fond na podporu umenia nenesie žiadnu zodpovednosť za úplnosť, správnosť a pravdivosť, ako ani za legalitu údajov uvedených v tejto časti webového portálu FPU. Všetky zverejnené informácie, v textovej, hypertextovej alebo obrazovej forme sú výlučnou zodpovednosťou prijímateľa finančných prostriedkov poskytnutých Fondom na podporu umenia, ktorý preberá zodpovednosť za zverejnené informácie súhlasom s podmienkami FPU a samotným zverejnením informácií na webovom portáli FPU.

V prípade zistenia, že boli prijímateľom finančnej podpory poskytnutej Fondom na podporu umenia zverejnené nevhodné alebo hanlivé informácie, ktoré sú v rozpore s pravidlami FPU, morálkou a etiketou, Fond na podporu umenia má právo takéto informácie okamžite odstrániť z tejto časti webového sídla. Nevhodný obsah zverejnených príspevkom môžete nahlásiť na e-mailovej adrese propagacia@fpu.sk.

Aktivity nezávislého zoskupenia Divadla K 2022/2023

Krátky opis
Divadlo K pozýva na workshop Námetom alebo materiálom pre tvorbu môže byť čokoľvek s Máriou Piatrikovou a Zuzanou Garaiovou 13.5.2023 v Divadle K, Palackého 5, Bratislava. Workshop je určený pre ľudí od 16 rokov so záujmom o hľadanie autorských prístupov v tvorbe bez ohľadu na predchádzajúce umelecké skúsenosti. Workshop bude rozdelený do dvoch častí: 10.00 - 13.00 Mária Piatriková - Hľadanie témy a materiálu, 15.00 - 18.00 Zuzana Garaiová - Prítomnosť performera a jeho spontánnosť v tvorbe.
Fotogaléria
Názov podujatia
Workshop Námetom alebo materiálom pre tvorbu môže byť čokoľvek

Miesto konania / kraj
Bratislava / Bratislava I,Bratislava II,Bratislava III,Bratislava IV,Bratislava V

Termín konania
13.05.2023

Popis projektu

Divadlo K pozýva na workshop Námetom alebo materiálom pre tvorbu môže byť čokoľvek s Máriou Piatrikovou a Zuzanou Garaiovou. Workshop je určený pre ľudí od 16 rokov so záujmom o hľadanie autorských prístupov v tvorbe bez ohľadu na predchádzajúce umelecké skúsenosti. Uskutoční sa 13.5.2023 v Divadle K, Palackého 5 v Bratislave.

Workshop bude rozdelený do dvoch častí:
10.00 - 13.00 Mária Piatriková - Hľadanie témy a materiálu
15.00 - 18.00 Zuzana Garaiová - Prítomnosť performera a jeho spontánnosť v tvorbe


Hľadanie témy a materiálu:

Workshop sa zameriava na hľadanie témy a materiálu pre autorskú tvorbu, v ktorom je dovolené čokoľvek, vrátane chýb. Ponúkne niekoľko konkrétnych cvičení, ktoré stavajú tému a materiál, materiál a človeka alebo človeka a prostredie do okamžitého vzťahu, ktorý možno pozorovať alebo interpretovať. Cvičenia poskytnú inšpiráciu pre nachádzanie rôznorodých zdrojov tvorivého skúmania a na rozvíjanie potenciálu už objaveného materiálu bez hodnotenia a posudzovania vlastného konania. 


Prítomnosť performera a jeho spontánnosť v tvorbe:

Účastníci workshopu budú pracovať s princípom autorskej tvorby s prvkami Grotowského divadla.  Zameriavať sa budeme na impulzy vo vzťahu s inými, pričom budeme skúmať, kto tvorí doménu performera v jeho konaní - on sám alebo práve tí iní. Spoločne budeme hľadať prítomnosť prežívania cez Mindfulness cvičenie, ktoré následne aplikujeme do pohybových cvičení, tzv. tichých dialógov. Účastník workshopu si vyskúša, ako pracovať so sebou v kontexte s okolím bez toho, aby si kládol obmedzenia vo svojej kreativite a prístupoch.


Účastnícky poplatok: 9 € (účasť na jednej časti), 15 € (účasť na obidvoch častiach workshopu)

Prihlášky posielajte na info@divadlok.sk do 10.5.2023

Viac informácií: divadlok.sk/workshopy

Z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia. Fond na podporu umenia je hlavným partnerom podujatia.

Názov prímateľa
Projekt Kekse

Celkový rozpočet:
20 000,00 €

Výška podpory:
17 500,00 €