Hlavná strana


Fond na podporu umenia nenesie žiadnu zodpovednosť za úplnosť, správnosť a pravdivosť, ako ani za legalitu údajov uvedených v tejto časti webového portálu FPU. Všetky zverejnené informácie, v textovej, hypertextovej alebo obrazovej forme sú výlučnou zodpovednosťou prijímateľa finančných prostriedkov poskytnutých Fondom na podporu umenia, ktorý preberá zodpovednosť za zverejnené informácie súhlasom s podmienkami FPU a samotným zverejnením informácií na webovom portáli FPU.

V prípade zistenia, že boli prijímateľom finančnej podpory poskytnutej Fondom na podporu umenia zverejnené nevhodné alebo hanlivé informácie, ktoré sú v rozpore s pravidlami FPU, morálkou a etiketou, Fond na podporu umenia má právo takéto informácie okamžite odstrániť z tejto časti webového sídla. Nevhodný obsah zverejnených príspevkom môžete nahlásiť na e-mailovej adrese propagacia@fpu.sk.

Kultúrno-osvetové aktivity v okrese Veľký Krtíš

Krátky opis
Tvorivé dielne zamerané na ľudový ornament Hontu.
Fotogaléria
Názov podujatia
Hontiansky ornament

Miesto konania / kraj
Dolné Strháre / Veľký Krtíš

Termín konania
13.05.2023 - 14.05.2023

Popis projektu

Workshop pre neprofesionálnych výtvarníkov. Cieľom je predstaviť návštevníkom výtvarné a kultúrne dedičstvo predkov, jeho estetickú a symbolickú hodnotu, vtedajší technologický postup a rôzne formy aplikácii a následne hľadať spôsoby jeho zachovania a uplatnenia v modernom svete. Pre registrovaných účastníkov budú pripravené: grafická dielňa s technikami linorytu a suchej ihly, dielňa cínovania, dielňa venujúca sa šperkom z drôtu, či dielňa maľovania na textil, kde sa môžu pod dohľadom odborných lektorov danej problematike venovať. Pripravujeme aj možnosť vyskúšať si hrnčiarsky kruh. Výstupom projektu budú účastníkmi zhotovené umelecké reprodukcie ľudového ornamentu z oblasti Hontu na nimi zvolený materiál.

Názov prímateľa
Hontiansko-ipeľské osvetové stredisko

Celkový rozpočet:
14 400,00 €

Výška podpory:
10 000,00 €