Hlavná strana


Fond na podporu umenia nenesie žiadnu zodpovednosť za úplnosť, správnosť a pravdivosť, ako ani za legalitu údajov uvedených v tejto časti webového portálu FPU. Všetky zverejnené informácie, v textovej, hypertextovej alebo obrazovej forme sú výlučnou zodpovednosťou prijímateľa finančných prostriedkov poskytnutých Fondom na podporu umenia, ktorý preberá zodpovednosť za zverejnené informácie súhlasom s podmienkami FPU a samotným zverejnením informácií na webovom portáli FPU.

V prípade zistenia, že boli prijímateľom finančnej podpory poskytnutej Fondom na podporu umenia zverejnené nevhodné alebo hanlivé informácie, ktoré sú v rozpore s pravidlami FPU, morálkou a etiketou, Fond na podporu umenia má právo takéto informácie okamžite odstrániť z tejto časti webového sídla. Nevhodný obsah zverejnených príspevkom môžete nahlásiť na e-mailovej adrese propagacia@fpu.sk.

Čítam – rozumiem – myslím – som 2. ročník

Krátky opis
Vzdelávacie podujatia pre dospelých
Fotogaléria
Názov podujatia
Semináre k informačnej gramotnosti pre učiteľov a knihovníkov

Miesto konania / kraj
Žilina / Žilina

Termín konania
06.06.2023 - 13.06.2023

Popis projektu

6. júna 2022 od 13:30 do 14:30

Nikoleta Karasová (OZ Zmúdri)

Zážitok a kritické myslenie vo vyučovaní 

Predstavíme princíp bádateľskej metódy, ako viesť hodinu so žiakmi tak, aby využili všetky jej princípy, prípadne ako využiť ďalšie koncepty “flipped classroom” a “blended learning”, kde si žiaci pozrú pred vyučovaním videá, ktoré sú základom pre prácu s na hodine a pre ďalšie diskusie a skupinové aktivity.13. júna 2022 od 13:30 do 15:00

Miroslav Drobný (eSlovensko, Ovce.sk)

Šikana a internetová bezpečnosť - metodika práce s deťmi

Zameriame sa na prácu s emóciami v kombinácii s audiovizuálnymi dielami v oblasti prevencie detí a mládeži. Na príkladoch ukážeme rozdiel v prístupoch pre rôzne vekové kategórie. Rozoberieme aj nástroje na potláčanie šikany, ktoré by učitelia a knihovníci mohli vo svojej praxi používať

Názov prímateľa
Krajská knižnica v Žiline

Celkový rozpočet:
3 200,00 €

Výška podpory:
2 800,00 €