Hlavná strana


Fond na podporu umenia nenesie žiadnu zodpovednosť za úplnosť, správnosť a pravdivosť, ako ani za legalitu údajov uvedených v tejto časti webového portálu FPU. Všetky zverejnené informácie, v textovej, hypertextovej alebo obrazovej forme sú výlučnou zodpovednosťou prijímateľa finančných prostriedkov poskytnutých Fondom na podporu umenia, ktorý preberá zodpovednosť za zverejnené informácie súhlasom s podmienkami FPU a samotným zverejnením informácií na webovom portáli FPU.

V prípade zistenia, že boli prijímateľom finančnej podpory poskytnutej Fondom na podporu umenia zverejnené nevhodné alebo hanlivé informácie, ktoré sú v rozpore s pravidlami FPU, morálkou a etiketou, Fond na podporu umenia má právo takéto informácie okamžite odstrániť z tejto časti webového sídla. Nevhodný obsah zverejnených príspevkom môžete nahlásiť na e-mailovej adrese propagacia@fpu.sk.

Vizuálna kultúra ruskej Beringie

Krátky opis
Spôsoby videnia a zobrazovania videného je ovplyvnené tým, kde a ako žijeme. Vedecký stánok predstaví každodennosť ľudí bez domova Barbory Bírovej a filmové etudy a fotografie z ruskej Beringie Jaroslavy Panákovej. Výskum Jaroslavy Panákovej podporil z verejných zdrojov formou štipendia Fond na podporu umenia.
Fotogaléria
Názov podujatia
Európska noc výskumníkov. Vedecký stánok "Vyhliadky - Vistas"

Miesto konania / kraj
Bratislava / Bratislava I,Bratislava II,Bratislava III,Bratislava IV,Bratislava V

Termín konania
29.09.2017

Popis projektu

Ľudia neustále vynaliezajú spôsoby, ako žiť. V sociálnej antropológii – vede o živote ľudí, sociálnom usporiadaní spoločenstiev a kultúrnych vzoroch správania – existuje mnoho prístupov, ako preskúmať túto ľudskú vynaliezavosť. Jedným z nich je vizuálna antropológia, v ktorej sa obrazy – či už kresby, fotografie, film, digitálny obraz a pod. stávajú aj predmetom, aj metódou a neraz aj výslednou formou výskumu. Spôsoby videnia a zobrazovania videného je ovplyvnené tým, kde a ako žijeme. Ak chceme o človeku vedieť viac, má význam sa videním podrobne zaoberať. Naše publikum bude mať možnosť vidieť dva rôzne kultúrne svety: Barbora Bírová nás skrz fotografie a zvuk vtiahne dokaždodenných skúseností ľudí bez domova z Martina, SR a z okrajov Prahy a Kladna, v ČR a Jaroslava Panáková predstaví svoje filmové etudy a fotografie o živote a smrti Čukčov a Eskimákov Jupik na Čukotke, v Rusku.
Okrem prehliadky a premietania si bude môcť návštevník aj sám vyskúšať, ako sa dá pomocou obrazov o ľuďoch dozvedieť viac. Rôznorodosť bezdomovstva Barbora odkrýva pomocou metódy photo voice (od anglických slov fotografia a hlas či postoj). Prepája skúsenosti zo skúmaného prostredia s priamym zapojením pohľadu skúmaných. Fotografie boli vytvárané výskumníčkou, no rovnako sú ich autormi a autorkami ľudia bez domova. Zachycujú explicitný prejav aktivít v rámci sledovanej komunity, pretože dáva účastníkom príležitosť prehovoriť prostredníctvom vizuálnej reprezentácie. Predstavený výber fotografií vznikal použitím rôznych snímacích techník, od zrkadlovky cez jednorazové fotoaparáty až po mobilný telefón. Vizuálna strana je doplnená zvukovou stopou, vytvorenou zo zostrihu rozhovorov, ktoré sa uskutočnili počas výskumu. Okrem krátkych filmových etúd o Čukotke Jaroslava priblíži, akú rolu zohrávajú obrazy v živote miestnych ľudí. Kým kresbu a rezbu do kostí je možné považovať za miestne staré médiá, fotografia v ruskej Beringii má svoj pôvod v sovietskej praxi. Napriek tomu miestni obyvatelia dokázali fotografiu začleniť do ich pôvodného súboru spoločenských a náboženských praktík, napr. do „kŕmenia predkov“. Tradičná viera, že človek sa po smrti môže štyrikrát vrátiť skrz meno, naberá v kontexte fotografie iný rozmer. Hoci fotografia výrazne nemení už existujúce smútočné obrady, umožňuje preskúmať kontexty, v ktorých tieto náboženské javy nikdy neboli študované. Pri pohľade na inú kultúrnu skúsenosť si môže návštevník sám zodpovedať na otázku, ako sa ľudské chápanie života formuje v nespočetných a mnohorakých kultúrnych či sociálnych podmienkach a ako tieto ovplyvňujú aj jeho osobnú skúsenosť.

WEB: http://www.nocvyskumnikov.sk/program/stanok/stara-trznica/431.html


Názov prímateľa
Jaroslava Panáková

Celkový rozpočet:
15 000,00 €

Výška podpory:
10 596,00 €