Hlavná strana


Fond na podporu umenia nenesie žiadnu zodpovednosť za úplnosť, správnosť a pravdivosť, ako ani za legalitu údajov uvedených v tejto časti webového portálu FPU. Všetky zverejnené informácie, v textovej, hypertextovej alebo obrazovej forme sú výlučnou zodpovednosťou prijímateľa finančných prostriedkov poskytnutých Fondom na podporu umenia, ktorý preberá zodpovednosť za zverejnené informácie súhlasom s podmienkami FPU a samotným zverejnením informácií na webovom portáli FPU.

V prípade zistenia, že boli prijímateľom finančnej podpory poskytnutej Fondom na podporu umenia zverejnené nevhodné alebo hanlivé informácie, ktoré sú v rozpore s pravidlami FPU, morálkou a etiketou, Fond na podporu umenia má právo takéto informácie okamžite odstrániť z tejto časti webového sídla. Nevhodný obsah zverejnených príspevkom môžete nahlásiť na e-mailovej adrese propagacia@fpu.sk.

Vzdelaní knihovníci - spokojní používatelia 4

Krátky opis
Dvojdňový teoreticko-praktický tréning pre riadiacich zamestnancov knižníc v rámci projektu Vzdelaní knihovníci - spokojní používatelia 4, kde sa naučia riešiť problémy, sebariadenie, spolupracovať s ľuďmi, technológiami a bude zameraný na osobnostný rozvoj, analytické myslenie a inovácie, aktívne učenie a učiace sa stratégie, komplexné riešenie problémov, kritické myslenie, kreativita a i.
Fotogaléria
Názov podujatia
Nové zručnosti pre manažérov knižníc

Miesto konania / kraj
Zvolen / Zvolen

Termín konania
17.05.2023 - 18.05.2023

Popis projektu

Hlavným lektorom a garantom vzdelávacieho podujatia je PaedDr. Boris Kapucian, managing partner poradenskej spoločnosti Excellent Partners, predseda HR Development Academy o.z., tréner, kouč a konzultant v oblasti riadenia a rozvoja ľudských zdrojov a organizačného rozvoja, manažér, lektor a tréner mäkkých a kľúčových zručností.

Cieľovou skupinou sú riadiaci zamestnanci verejných knižníc SR.

Vzdelávací cyklus sa uskutoční v dňoch:

17. - 18. mája 2023 v čase 9.00 - 15.00 h. v Krajskej knižnici Ľudovíta Štúra vo Zvolene.

Formulár na registráciu: https://forms.gle/6iffcbLrdpX2eCwa7" target="_blank" title="https://forms.gle/6iffcbLrdpX2eCwa7" - Položka bude otvorená v novom okne">https://forms.gle/6iffcbLrdpX2eCwa7" účastníkov je do 3. mája 2023. Počet účastníkov je obmedzený. Účastník musí absolvovať 2 dni vzdelávania.

Cestovné a stravovacie náklady hradí účastníkom vysielajúca organizácia.

Vzdelávacie podujatie v rámci projektu Vzdelaní knihovníci - spokojní používatelia 4 z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia.


Názov prímateľa
Krajská knižnica Ľudovíta Štúra

Celkový rozpočet:
2 800,00 €

Výška podpory:
2 500,00 €