Hlavná strana


Fond na podporu umenia nenesie žiadnu zodpovednosť za úplnosť, správnosť a pravdivosť, ako ani za legalitu údajov uvedených v tejto časti webového portálu FPU. Všetky zverejnené informácie, v textovej, hypertextovej alebo obrazovej forme sú výlučnou zodpovednosťou prijímateľa finančných prostriedkov poskytnutých Fondom na podporu umenia, ktorý preberá zodpovednosť za zverejnené informácie súhlasom s podmienkami FPU a samotným zverejnením informácií na webovom portáli FPU.

V prípade zistenia, že boli prijímateľom finančnej podpory poskytnutej Fondom na podporu umenia zverejnené nevhodné alebo hanlivé informácie, ktoré sú v rozpore s pravidlami FPU, morálkou a etiketou, Fond na podporu umenia má právo takéto informácie okamžite odstrániť z tejto časti webového sídla. Nevhodný obsah zverejnených príspevkom môžete nahlásiť na e-mailovej adrese propagacia@fpu.sk.

UMPRE

Krátky opis
Vzdelávací projekt UMPRE, ktorý mal za cieľ zorganizovať pravidelné stretnutia s odbornými lektormi v oblasti prednesu, ktorí prispejú k výraznému posunu kvality interpretácie umeleckého textu a recitátorov, ktorí tak získajú množstvo nových poznatkov a súčasný pohľad na umelecký prednes.
Fotogaléria
Názov podujatia
UMPRE

Miesto konania / kraj
Gelnica / Gelnica

Termín konania
21.09.2017 - 07.12.2017

Popis projektu

Zámerom projektu bolo zorganizovať pravidelné workshopy v rozsahu štyroch mesiacov, v oblasti umeleckého prednesu pre pedagógov, ktorí sa venujú a pripravujú recitátorov na súťaže umeleckého slova poézie a prózy, v tvorbe recitačných kolektívov a divadiel poézie detí a mládeže. Naskytla sa tak jedinečná príležitosť a otvorenie odbornej komunikácie a vzdelávanie pedagogických pracovníkov a metodická pomoc pre región, kde je o umelecký prednes čoraz väčší záujem, ale stagnuje jeho kvalita. Vysokou mierou k tomu prispeli odborní lektori a praktická časť v rámci worskhopov.

 

Spišské osvetové stredisko v Spišskej Novej Vsi v spolupráci s Centrom voľného času v Gelnici a Školským úradom v Margecanoch pripravilo workshopy na mesačnej báze, ktoré sa uskutočnili od 21.9. do 7.12.2017 s odbornými lektormi, literátmi a porotcami súťaži v umeleckom prednese - Júliou Čurilovou, Štefanom Šimkom a Jánom Petríkom.

 

„Chcem sa Vám ešte raz poďakovať za workshopy v rámci vzdelávacieho projektu UMPRE. Po dlhých rokoch, kvôli diere na trhu podobného vzdelávania pedagógov Slovenského jazyka, som sa opäť dovzdelala v tejto oblasti. Som za tie stretnutia vďačná, lebo ste ma utvrdili v názoroch veľmi príjemným a podnetným spôsobom. Mimoriadne na mňa zapôsobili lektori, hlavne recitátorka Julka  Čurillová a porotca Ján Petrík. Ich slová a pripomienky si budem pamätať, lebo sú spojené s praxou a umeleckým zážitkom. Tak, ako som to vyjadrila na našom stretnutí, budem veľmi rada, ak takíto kompetentní ľudia budú aj v porotách okresných recitačných súťaží. Mimoriadne si cením rozbory prednesu pánom Petríkom po žiackych súťažiach. Nikoho neurážajú. Aj keď žiak neuspeje, dostane (aj učiteľ) rady a inšpiráciu, ako pokračovať v budúcnosti.“,  citácia hodnotenia účastníčky projektu a pedagogičky Jany Marekovej zo ZŠ s MŠ Margecany.

 

Do projektu sa prihlásilo viac ako 30 pedagógov a bol realizovaný v spolupráci so všetkými základnými, strednými školami a základnou umeleckou školou v okrese Gelnica. Projekt bol rozdelený do štyroch častí:

1. Základy umeleckej komunikácie a dramaturgia textu

2. Výklad literárneho textu a druhy hlasovej interpretácie textu

3. Jazykové a mimojazykové výrazové prostriedky prednesu

4. Sústava kritérií hodnotenia a praktické ukážky recitácie s rozborom textu a technikou umeleckého prednesu

 

Stretnutia odborných lektorov s pedagógmi jednoznačne prispeli k rozvoju a podpore dlhoročnej tradície v oblasti umeleckého slova a metodickej pomoci pre tento región a spätná väzba od zúčastnených pedagógov prevýšila naše očakávania.

Názov prímateľa
Spišské kultúrne centrum a knižnica

Celkový rozpočet:
1 053,00 €

Výška podpory:
1 000,00 €