Hlavná strana


Fond na podporu umenia nenesie žiadnu zodpovednosť za úplnosť, správnosť a pravdivosť, ako ani za legalitu údajov uvedených v tejto časti webového portálu FPU. Všetky zverejnené informácie, v textovej, hypertextovej alebo obrazovej forme sú výlučnou zodpovednosťou prijímateľa finančných prostriedkov poskytnutých Fondom na podporu umenia, ktorý preberá zodpovednosť za zverejnené informácie súhlasom s podmienkami FPU a samotným zverejnením informácií na webovom portáli FPU.

V prípade zistenia, že boli prijímateľom finančnej podpory poskytnutej Fondom na podporu umenia zverejnené nevhodné alebo hanlivé informácie, ktoré sú v rozpore s pravidlami FPU, morálkou a etiketou, Fond na podporu umenia má právo takéto informácie okamžite odstrániť z tejto časti webového sídla. Nevhodný obsah zverejnených príspevkom môžete nahlásiť na e-mailovej adrese propagacia@fpu.sk.

Factoryland/ LandSKaping/ Catcher zone (re-paint,, re-size, re-format, re-cycle, over-paint)

Krátky opis
Rasťo Sedlačík After 2022, From the Ashes and Dust of the Colorful Past Nová Vlna / ateliér LOFT / budova NOE / 4. poschodie / areál Merina / Kukučínova 718 / Trenčín kurátor: Noro Lacko grafický design: Marcel Benčík digitálna podpora: Samuel Chovanec vernisáž: 16. 2. 2023 o 19.00. hod. trvanie výstavy: 17. 2. – 21. 4. 2023 https://www.ra100sedlacik.sk/after-2022-from-the-ashes-and-dust-of-the-colorful-past
Fotogaléria
Názov podujatia
Rasťo Sedlačík: After 2022, From the Ashes and Dust of the Colorful Past

Miesto konania / kraj
Trenčín / Trenčín

Termín konania
17.02.2023 - 21.04.2023

Popis projektu

Rasťo Sedlačík

After 2022, From the Ashes and Dust of the Colorful Past 

Nová Vlna / ateliér LOFT / budova NOE / 4. poschodie / areál Merina / Kukučínova 718 / Trenčín 

kurátor: Noro Lacko

grafický design: Marcel Benčík

digitálna podpora: Samuel Chovanec

vernisáž: 16. 2. 2023 o 19.00. hod.

trvanie výstavy: 17. 2. – 21. 4.  2023

Výstava je voľným pokračovaním sérií FactoryLand / LandSKaping / Catcher Zone, ktoré reflektujú a tematizujú premenu post-industriálnej krajiny cez formu maliarskeho obrazu smerom k vlastnej expandovanej maliarskej stratégii. Jednotlivé názvy sérií predstavujú tematické rozhranie, ktoré majú mierne odlišné materiálové formy výstupu, ich spôsob však spája syntézou tvorená podoba obrazu s prípadnou expanziou do priestoru. 

Re-paint, re-size, re-format, re-cycle, pre-maľba, pre-formátovanie, recyklácia sú konceptom navádzajúcim k stratégii tvorby jednotlivých obrazov a inštalácií. Materiálové zabezpečenie jednotlivých obrazov - objektov a priestorových konštelácií pracuje s recyklovaním materiálu, jeho privlastnením - banerovín (pôvodných reklamných nosičov), premaľbou nepoužitých plátien, iných recyklovaných plôch, fólií s následným aplikovaním farby. 

Predprípravný́ maliarsky materiál, ktorý́ vznikal dlhodobo, počas viacerých rokov, poväčšine v malých formátoch kresieb, koláži a xeroxov, vyústil do preformátovania do obrazov väčšieho rozmeru, in-situ zostavy, priestorovej kresby či redukovaných obrazových a expandovaných podôb krajiny. 

Priestor Novej Vlny mi ponúkol ideálne prostredie pre selekciu piatich nových výstupov, ktoré kontinuálne nadväzujú na predošlé realizácie. Ich výber je kontextualizovaný kresebnými konceptami v menšom formáte na papieri.

Maľbu - plochu (spodná vrstva) prekrývajú vrstvy PVC materiálov s čiastočnou priechodnosťou svetla.

Maľba ako spodná vrstva je zakrytá „coverom“ z oblasti priemyselného segmentu obalových materiálov, baliaceho sortimentu či ochranných povrchov. Ochranný cover tak odkazuje na kolaterálnu škodu, ktorá vstúpila do mojej tvorby a podnietila tak vznik re-konštrukci, pre-malieb, re–kresieb či iných post-disasterových objektov, enviromentov a inštalácii. Táto nová obrazová vrstva prekrýva redukované motívy autorského obrazového registra krajiny.

Priestorová kresba je preformátovaná do kresby lanom z pôvodnej otvorenej série kresieb LandSKaping.

Ostatné realizácie voľne kombinujú tieto procesy, prekrytia - overpaintingu,  minimalizujú obrazový register z predošlých obrazov, objektov, enviromentov a sú na hrane presného mediálneho vymedzenia. 

Výstavu dopĺňa postprodukovaný 3D Scan, do video formátu z výstavy 

ZA maľbou / Behind the Painting v PGU Žilina. Video je virtuálnou prechádzkou priestorom a vzniklo v spolupráci so Samuelom Chovancom, ktorý sa podieľal aj na realizácii mappingu a digitálnej podpory na predošlých výstavách. 

ZAmaľbou/Behind the Painting (2022) vznikol v spolupráci s kurátormi Norom Lackom, Mirou Sikorovou-Putišovou a Marcelom Benčíkom, následne pokračoval v CSW Toruň výstavou LandSKaping (2022), ktorú kurátorsky doplnil Krzysztof Białowicz.

Výstava After 2022, From the Ashes and Dust of the Colorful Past je autonómnym aurtorským projektom, ktorého zámerom je nadviazanie na predchádzajúce realizácie, ktoré́ sa opierali o médium maľby, avšak ich snahou bolo presiahnuť̌ ich rámec.

 

Výstavu a vznik diel podporil z verejných zdrojov formou štipendia Fond na podporu umenia

 

R.S.

Názov prímateľa
Rastislav Sedlačík

Celkový rozpočet:
0,00 €

Výška podpory:
9 064,00 €