Hlavná strana


Fond na podporu umenia nenesie žiadnu zodpovednosť za úplnosť, správnosť a pravdivosť, ako ani za legalitu údajov uvedených v tejto časti webového portálu FPU. Všetky zverejnené informácie, v textovej, hypertextovej alebo obrazovej forme sú výlučnou zodpovednosťou prijímateľa finančných prostriedkov poskytnutých Fondom na podporu umenia, ktorý preberá zodpovednosť za zverejnené informácie súhlasom s podmienkami FPU a samotným zverejnením informácií na webovom portáli FPU.

V prípade zistenia, že boli prijímateľom finančnej podpory poskytnutej Fondom na podporu umenia zverejnené nevhodné alebo hanlivé informácie, ktoré sú v rozpore s pravidlami FPU, morálkou a etiketou, Fond na podporu umenia má právo takéto informácie okamžite odstrániť z tejto časti webového sídla. Nevhodný obsah zverejnených príspevkom môžete nahlásiť na e-mailovej adrese propagacia@fpu.sk.

Čarovná studnička

Krátky opis
Školenie pre vedúcich a pedagógov DFS a folklórnych krúžkov v oblasti tanečnej prípravy ľudového tanca.
Fotogaléria
Názov podujatia
Čarovná studnička

Miesto konania / kraj
Rimavská Sobota / Rimavská Sobota

Termín konania
15.04.2023

Popis projektu

Srdečne pozývame vedúcich a pedagógov folklórnych kolektívov, záujmových krúžkov pri ZŠ, CVČ, ZUŠ na školenie s Mgr. art. Andreou Pitoňákovou,

15. 4. 2023 od 9:00 v Dome osvety v Rimavskej Sobote, poplatok 10,00€, prihláste sa na e-mail: folklorgmos@rsnet.sk, alebo na t.č. 0904875369, najneskôr do 13. 4.2023.

Tanečná dielňa je súčasťou projektu Čarovná studnička, ktorý z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia.

Názov prímateľa
Gemersko - malohontské osvetové stredisko

Celkový rozpočet:
11 788,00 €

Výška podpory:
9 000,00 €