Hlavná strana


Fond na podporu umenia nenesie žiadnu zodpovednosť za úplnosť, správnosť a pravdivosť, ako ani za legalitu údajov uvedených v tejto časti webového portálu FPU. Všetky zverejnené informácie, v textovej, hypertextovej alebo obrazovej forme sú výlučnou zodpovednosťou prijímateľa finančných prostriedkov poskytnutých Fondom na podporu umenia, ktorý preberá zodpovednosť za zverejnené informácie súhlasom s podmienkami FPU a samotným zverejnením informácií na webovom portáli FPU.

V prípade zistenia, že boli prijímateľom finančnej podpory poskytnutej Fondom na podporu umenia zverejnené nevhodné alebo hanlivé informácie, ktoré sú v rozpore s pravidlami FPU, morálkou a etiketou, Fond na podporu umenia má právo takéto informácie okamžite odstrániť z tejto časti webového sídla. Nevhodný obsah zverejnených príspevkom môžete nahlásiť na e-mailovej adrese propagacia@fpu.sk.

Celoštátna postupová súťaž a prehliadka sólistov tanečníkov v ľudovom tanci ŠAFFOVA OSTROHA 2018 26. ročník - Festival tradičnej ľudovej kultúry

Krátky opis
Cieľom projektu je realizácia 26. ročníka Celoštátnej postupovej súťaže a prehliadky sólistov tanečníkov v ľudovom tanci ŠAFFOVA OSTROHA 2018. Súťaž je vrcholným podujatím tohto druhu na Slovensku. Uskutočňuje sa každoročne. Účastníkmi sú sólisti tanečníci z celého Slovenska, postupujúci z krajských kôl, nositelia ľudových tradícií a hostia zo zahraničia.
Fotogaléria
Názov podujatia
Celoštátna postupová súťaž a prehliadka sólistov tanečníkov v ľudovom tanci ŠAFFOVA OSTROHA 2018 26. ročník - Festival tradičnej ľudovej kultúry

Miesto konania / kraj
Dlhé Klčovo / Vranov nad Topľou

Termín konania
25.05.2018 - 27.05.2018

Popis projektu

Vyhlasovateľom a odborným garantom podujatia realizovaného s finančným príspevkom Fondu na podporu umenia, PSK a Matice slovenskej je Národné osvetové centrum Bratislava. Organizátormi sú obec Dlhé Klčovo a Hornozemplínske osvetové stredisko. Súčasťou je program domácich i zahraničných kolektívov, krojovaný sprievod, remeselná ulička a tanečná zábava. Tanečníkov hodnotí sedemčlenná porota odborníkov z oblasti tanečnej pedagogiky a etnochoreológie zadelením do pásem a udelením laureáta. Na rozborovom seminári porota prispieva k skvalitneniu interpretácie ľudového tanca. Súťaž reflektuje znalosť práce s archívnym tanečným materiálom osvojenie si štýlovej interpretácie. Vplýva na poznávanie ľudového tanca a jeho pedagogiku vo folklórnych kolektívoch prostredníctvom súťažiacich, ktorí tanečné typy šíria v súboroch i na školách tanca po celom Slovensku. Podujatie aplikovanej etnochoreológie a tanečnej pedagogiky prispieva k poznávaniu nášho tanečného dedičstva.  

Názov prímateľa
obec Dlhé Klčovo

Celkový rozpočet:
13 800,00 €

Výška podpory:
10 000,00 €