Hlavná strana


Fond na podporu umenia nenesie žiadnu zodpovednosť za úplnosť, správnosť a pravdivosť, ako ani za legalitu údajov uvedených v tejto časti webového portálu FPU. Všetky zverejnené informácie, v textovej, hypertextovej alebo obrazovej forme sú výlučnou zodpovednosťou prijímateľa finančných prostriedkov poskytnutých Fondom na podporu umenia, ktorý preberá zodpovednosť za zverejnené informácie súhlasom s podmienkami FPU a samotným zverejnením informácií na webovom portáli FPU.

V prípade zistenia, že boli prijímateľom finančnej podpory poskytnutej Fondom na podporu umenia zverejnené nevhodné alebo hanlivé informácie, ktoré sú v rozpore s pravidlami FPU, morálkou a etiketou, Fond na podporu umenia má právo takéto informácie okamžite odstrániť z tejto časti webového sídla. Nevhodný obsah zverejnených príspevkom môžete nahlásiť na e-mailovej adrese propagacia@fpu.sk.

Sara Pernecká: Slzy

Krátky opis
Výstava diel získaných do zbierok Záhorskej galérie v roku 2022.
Fotogaléria
Názov podujatia
Akvizície 2022

Miesto konania / kraj
Senica / Senica

Termín konania
13.04.2023 - 04.06.2023

Popis projektu

Výstava Akvizície 2022 predstavuje niekoľko solitérnych diel a jeden cyklus závesných objektov od troch autoriek. Historicky najhodnotnejšou akvizíciou je bezpochyby obraz Kráľ a kráľovná od akad. mal. Oľgy Bartošíkovej z pol. 60. rokov 20. storočia, ktorý bol v galérii vystavený pri príležitosti 100. narodenín autorky koncom leta 2022. Dielo namaľovala ešte počas pôsobenia v legendárnej Skupine 4 (O. Bartošíková, J. Čihánková, T. Klimová, V. Kraicová) a zachytáva obdobie jej maliarskeho prerodu od štrukturálnej abstrakcie k novej figurácii a pop-artovému environmentu. V 70. rokoch pozvoľna prešla do realistického maliarstva. Cyklus troch adjustovaných papierových objektov Petry Novákovej Ondreičkovej získaných kúpou i darom odzrkadľuje jej zmýšľanie a tvorivé smerovanie uplynulých dvoch dekád. Autorka bola na Slovensku mimoriadne cenená hlavne v 90. rokoch, kedy nechýbala na žiadnej reprezentatívnej výstave nášho vizuálneho umenia. Čiastočne sa to týka aj Sáry Perneckej – generačnej i tvorivej súputníčky Petry Novákovej Ondreičkovej. Obe textilné výtvarníčky patrili (spolu s Emöke Vargovou) k umelkyniam, ktoré na prelome milénií posúvali textilnú a objektovú tvorbu k novým významovým rovinám. Pernecká bola tiež súčasťou širšieho tímu umelcov, ktorí reprezentovali Slovensko na benátskom Bienále v roku 1999.    

Nové akvizície obohatili zbierkový fond galérie o autorov najstaršej i strednej generácie, ktorých zastúpenie v zbierke Záhorskej galérie bolo alebo neúplné (v prípade O. Bartošíkovej boli 60. roky zastúpené ojedinele), sporadické (S. Pernecká bola zastúpená iba jediným dielom) či vôbec (P. Nováková Ondreičková). Všetky uvádzané umelecké diela získala Záhorská galéria kúpou prostredníctvom finančnej podpory z Fondu na podporu umenia alebo darom autorky.

Názov prímateľa
Záhorská galéria Jána Mudrocha v Senici

Celkový rozpočet:
3 000,00 €

Výška podpory:
2 400,00 €