Hlavná strana


Fond na podporu umenia nenesie žiadnu zodpovednosť za úplnosť, správnosť a pravdivosť, ako ani za legalitu údajov uvedených v tejto časti webového portálu FPU. Všetky zverejnené informácie, v textovej, hypertextovej alebo obrazovej forme sú výlučnou zodpovednosťou prijímateľa finančných prostriedkov poskytnutých Fondom na podporu umenia, ktorý preberá zodpovednosť za zverejnené informácie súhlasom s podmienkami FPU a samotným zverejnením informácií na webovom portáli FPU.

V prípade zistenia, že boli prijímateľom finančnej podpory poskytnutej Fondom na podporu umenia zverejnené nevhodné alebo hanlivé informácie, ktoré sú v rozpore s pravidlami FPU, morálkou a etiketou, Fond na podporu umenia má právo takéto informácie okamžite odstrániť z tejto časti webového sídla. Nevhodný obsah zverejnených príspevkom môžete nahlásiť na e-mailovej adrese propagacia@fpu.sk.

Tvorivé dielne s mládežou

Krátky opis
Tvorivé hudobné dielne– Kysucký komorný orchester- Zámerom projektu je priblížiť deťom a mládeži prostredníctvom pripravovaných tvorivých dielní a následného koncertu tvorbu J.Haydna. Cieľom je priblíženie práce v orchestri talentovaným záujemcom o tvorivé dielne a zároveň prezentácia spoločne naštudovanej skladby - Kindersinfonie. Cieľovou skupinou sú mladí, talentovaní hudobníci z celého Slovenska.
Fotogaléria
Názov podujatia
Tvorivé dielne s mládežou

Miesto konania / kraj
Čadca / Čadca

Termín konania
05.06.2018 - 07.06.2018

Popis projektu

Tvorivé hudobné dielne- zámerom projektu je priblížiť deťom a mládeži prostredníctvom tvorivých dielni a následného koncertu z diela J.Haydna Kindersinfonie, so zameraním na prácu vo veľkom orchestri, kde je dôležitý každý hudobný nástroj, aby vytvoril symfóniu tónov. Cieľom projektu je priblíženie práce v orchestri talentovaným záujemcom o tvorivé dielne a zároveň prezentácia výstupu z tvorivých dielní, čo je spomínaná skladba. Prínosom projektu je zdokonalenie hracej techniky účastníkov hudobných dielní, posilnenie spolupráce v orchestri a zviditeľnenie klasickej hudby. Tvorivé dielne budú rozdelené na dve hudobné sekcie ( 25 členov) - sláčiky- husle- a druhá sekcia sláčiky - violy( 25 členov). Obe dielne budú v dikcii dirigenta záverečného koncertu Mgr. art. Karola Kevického.  Prínosom bude priblíženie vážnej hudby deťom, mládeži, ale i širokej verejnosti.

Názov prímateľa
Dom kultúry v Čadci

Celkový rozpočet:
1 650,00 €

Výška podpory:
1 500,00 €