Hlavná strana


Fond na podporu umenia nenesie žiadnu zodpovednosť za úplnosť, správnosť a pravdivosť, ako ani za legalitu údajov uvedených v tejto časti webového portálu FPU. Všetky zverejnené informácie, v textovej, hypertextovej alebo obrazovej forme sú výlučnou zodpovednosťou prijímateľa finančných prostriedkov poskytnutých Fondom na podporu umenia, ktorý preberá zodpovednosť za zverejnené informácie súhlasom s podmienkami FPU a samotným zverejnením informácií na webovom portáli FPU.

V prípade zistenia, že boli prijímateľom finančnej podpory poskytnutej Fondom na podporu umenia zverejnené nevhodné alebo hanlivé informácie, ktoré sú v rozpore s pravidlami FPU, morálkou a etiketou, Fond na podporu umenia má právo takéto informácie okamžite odstrániť z tejto časti webového sídla. Nevhodný obsah zverejnených príspevkom môžete nahlásiť na e-mailovej adrese propagacia@fpu.sk.

Objavovanie – slovenskí umelci prezentujú menej známe diela a zabudnuté hudobné nástroje

Krátky opis
Publicita zo strany partnerov v regiónoch
Fotogaléria
Názov podujatia
Komorné koncert venované slovenskej piesni v európskej komornej hudbe / Sakrálne koncerty TRIO SALTERIO NOBILE

Miesto konania / kraj
Prešov / Prešov

Termín konania
01.10.2022 - 05.12.2022

Popis projektu

Spolupracujúci partneri (Múzeum Vojtecha Löfflera v Košiciach, Krajská galéria v Prešove, Múzeum Jána Cikkera v Bratislave) využili okrem plagátov dodaných zo strany OZ ARS IUVENTUTIS aj vlastné printové a digitálne médiá na informovanie o verejnosti o koncertoch. Konkrétne boli realizované nasledujúce formy publicity zo strany partnerov:

Múzeum Vojtecha Löfflera v Košiciach: Programový plagát na mesiac November 2022, WEB múzea, post na Facebooku, post na Instagrame, vytvorený event na Facebooku a priamo cez event pozvaných okolo 250 ľudí, priame oslovenie návštevníkov cez e-mailing - databáza kontaktov múzea (cca 300-500 adries), Info na externých stránkach - Kamdomesta, Visitkosice. Plagát bol fyzicky umiestnený vo výklade múzea a na Mestskej časti Košice Staré mesto. 

Krajská galérie v Prešove: Vlastný plagát ku koncertu, WEB múzea, post na Facebooku, post na Instagrame, priame oslovenie návštevníkov cez e-mailing - databáza kontaktov múzea (cca 600 adries), zaradené do programu mesta cez externých partnerov - "Kam do mesta" v Prešove.

Múzeum Jána Cikkera v Bratislave: WEB múzea, post na Facebooku, post na Instagrame, priame oslovenie návštevníkov cez e-mailing - databáza kontaktov múzea (cca 1000 adries).

V prípade dvoch sakrálnych koncertov v podaní TRIO SALTERIO NOBILE boli plagáty dodané zo strany ARS IUVENTUTIS zverejnené na výveske kostolov (Dóm. Sv. Martina v Bratislave a Katedrála sv. Františka Xaverského v Banskej Bystrici). Súčasne bola informácia o konaní koncertov potenciálnemu publiku komunikovaná aj ústnou formou v podobe farských oznamov oboch farností. V digitálnej forme sme informáciu o koncertoch šírili aj prostredníctvom sociálnych médií zúčastnených interpretov.

Názov prímateľa
Občianske združenie ARS IUVENTUTIS

Celkový rozpočet:
4 445,00 €

Výška podpory:
4 000,00 €