Hlavná strana


Fond na podporu umenia nenesie žiadnu zodpovednosť za úplnosť, správnosť a pravdivosť, ako ani za legalitu údajov uvedených v tejto časti webového portálu FPU. Všetky zverejnené informácie, v textovej, hypertextovej alebo obrazovej forme sú výlučnou zodpovednosťou prijímateľa finančných prostriedkov poskytnutých Fondom na podporu umenia, ktorý preberá zodpovednosť za zverejnené informácie súhlasom s podmienkami FPU a samotným zverejnením informácií na webovom portáli FPU.

V prípade zistenia, že boli prijímateľom finančnej podpory poskytnutej Fondom na podporu umenia zverejnené nevhodné alebo hanlivé informácie, ktoré sú v rozpore s pravidlami FPU, morálkou a etiketou, Fond na podporu umenia má právo takéto informácie okamžite odstrániť z tejto časti webového sídla. Nevhodný obsah zverejnených príspevkom môžete nahlásiť na e-mailovej adrese propagacia@fpu.sk.

FESTIVAL DIVNÉ VECI Stará Turá, Trenčín

Krátky opis
FESTIVAL DIVNÉ VECI je site - specific theatre medzinárodnej autorskej tvorby divadelných produkcií, ktorý funguje na princípe tvorivého interaktívneho dialógu s miestnymi obyvateľmi a skupinami žijúcich v danej lokalite. Festival poskytuje priestor pre nový prístup k tvorbe, ktorá vychádza z inšpirácií daných priestorov a prezentuje alternatívne formy divadla, s cieľom udržania kontinuity divadelnej kultúry, nových umeleckých foriem s celoslovenským a medzinárodným významom.
Fotogaléria
Názov podujatia
Festival DIVNÉ VECI

Miesto konania / kraj
Trenčín / Trenčín

Termín konania
24.06.2023 - 25.06.2023

Popis projektu

Festival DIVNÉ VECI akcentuje typické znaky site-specific theatre, ktoré sú na Slovensku pomerne ojedinelou formou prezentácie umeleckej produkcie. Netradičné, nezvyčajné priestory sú v tejto umeleckej disciplíne určujúcim prezentačným rámcom umeleckých produkcií festivalu. Každoročne sa pre potreby pozvaných slovenských a zahraničných súborov a umeleckých osobností vyberajú nové inscenačné lokácie, v ktorých sa tvoria site-specific produkcie. Festival DIVNÉ VECI sa 8 rokov rozvíjal ako multidisciplinárny festival v meste Stará Turá, v jeho okolí a na jazere Dubník. V 9. ročníku festival prechádza do podprogramu Divadlo s víziou pokračovania a sústredenia sa už len na alternatívne formy divadla, s cieľom udržania kontinuity divadelnej kultúry, nových umeleckých foriem a aktivít nekomerčného charakteru. Festival Divné veci spúšťa ďaľšie mesto Trenčín . Počas príprav budú tvoriť a prepájať svoje skúsenosti umelci zo Slovenska a zahraničia a vrámci niekoľkodňových workshopov vytvoria 3 autorské site-specific performancie, ktoré sa odprezentujú 2krát počas festivalu.

Dramaturgia festivalu vychádza z myšlienky holandského site-specific pouličného festivalu, kde sa počas dvoch, troch dní stretne na jednom mieste množstvo umelcov zo Slovenska a zo zahraničia, ktorí počas prípravného workshopu a výmenou skúseností vytvoria niekoľko site-specifických originálných divadelných produkcií na danú tému vo vybraných lokalitách mesta Trenčín a Stará Turá. Performativné diela vzniknú na princípe tvorivého interaktívneho dialógu s miestnymi obyvateľmi miest a umelcov navzájom.

Názov prímateľa
HAASART

Celkový rozpočet:
30 000,00 €

Výška podpory:
21 000,00 €